V program se lahko vključijo brezposelni, ki so starejši od 50 let in so najmanj tri mesece prijavljeni na zavodu, brezposelni, ki so dopolnili 30 let ali več in so na zavodu najmanj 12 mesecev, ter 30 in več let stari brezposelni s končano ali nedokončano osnovno šolo, ki so v evidenci zavoda najmanj tri mesece. Na manj zahtevnih delovnih mestih bo usposabljanje trajalo dva meseca, na zahtevnejših tri.

Zavod za zaposlovanje bo delodajalcem na dvomesečnih usposabljanjih povrnil za vsakega udeleženca 370 evrov, na trimesečnih pa 493 evrov. Udeležencem bo zavod izplačeval potne stroške in dodatek za aktivnost. Ukrep omogoča delodajalcem, da brezposelno osebo vključijo v delovni proces in jo dodobra spoznajo v delovni situaciji.
 

Več informacij je na voljo na: http://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude