Večina trgovanja Slovenije s tujino poteka z državami članicami EU, in sicer skoraj štiri petine celotne blagovne menjave, medtem ko je trgovanje s preostalimi državami sveta (državami nečlanicami EU) približno petina celotne blagovne menjave Slovenije. Slovenija je lani v države, ki niso članice EU, izvozila za 5,54 milijarde evrov blaga, od tega največ v Rusijo (792 milijonov evrov). Največji delež vrednosti izvoza Slovenije v Rusijo so prispevali proizvodi iz skupine zdravila, in sicer 34,6 odstotkov.

Podrobnejši pregled trgovanja z Rusijo razkrije, da je delež izvoza Slovenije v Rusijo od vstopa Slovenije v EU pa vse do leta 2008 rasel, nato je v letu 2009 zaradi finančne in gospodarske krize nekoliko upadel. Največjo vrednost pa je dosegel v letu 2013, ko je dosegel 18,9 odstotka izvoza blaga Slovenije v države nečlanice EU. Lani je ta delež spet nekoliko upadel, saj je znašal 14,3 odstotka vrednosti izvoza blaga Slovenije v države nečlanice EU.

Pri izvozu celotne EU v tujino pa je Rusija četrta najpomembnejša partnerica. Lani so bile glavne trgovinske partnerice EU pri izvozu ZDA, saj se je tja izvozilo za okrog 21 odstotkov celotnega izvoza EU. Pri slovenskem izvozu v države nečlanice EU v letu 2015 pa so bile ZDA na četrtem mestu, za Rusijo, Srbijo in BiH. Iz držav nečlanic EU je Slovenija v letu 2015 uvozila za 4,49 milijarde blaga. Največ tega blaga je uvozila iz Kitajske, in sicer za 758,5 milijona evrov.

Največji delež k temu uvozu so prispevali proizvodi iz skupine organsko-anorganske spojine (te so bile 14,2 odstotka vrednosti uvoza iz Kitajske). Glede na prejšnje leto se je med proizvodi, uvoženimi iz Kitajske, najbolj povečal delež proizvodov iz skupine olja, dobljena iz nafte in bituminoznih mineralov.

Podrobnejši pregled trgovanja Slovenije s Kitajsko razkrije, da se je uvoz iz Kitajske od vstopa Slovenije v EU do leta 2015 vrednostno povečal kar za petkrat, izpostavlja statistični urad. Kitajska je bila v letu 2015 najpomembnejša trgovinska partnerica pri uvozu tudi za celotno EU. Uvoz iz Kitajske v EU je predstavljal okrog 20 odstotkov celotnega uvoza EU. Kitajski so sledile ZDA.

Statistiki ob tem navajajo, da čedalje pomembnejši postaja tudi uvoz blaga iz Turčije. Vrednost uvoza iz Turčije se je od vstopa Slovenije v EU do leta 2015 povečala za trikrat. K vrednosti uvoza blaga iz Turčije so največ prispevali proizvodi iz skupine osebni avtomobili, katerih vrednost se je v primerjavi z letom 2014 najbolj povečala. Sledili so proizvodi iz skupine zdravila.