Na podlagi dosedanjih uspehov na globalnih trgih, visokih stopenj rasti in in ugodnih obetov za prihodnjo rast je bilo podjetje NiceLabel, ki je bilo lani prepoznano za srebrno gazelo, na priporočilo Unicredit banke povabljeno k sodelovanju v ELITE, inovativnem podpornem programu za spodbudo malim in srednje velikim rastočim podjetjem, ki slednjim pomaga na poti do naslednje stopnje rasti. Program trenutno povezuje 350 uspešnih podjetij, ki skupno ustvarjajo prek 30 milijard skupnega prometa in zaposlujejo prek 120 tisoč sodelavcev v Evropi in tudi širše.

Hitro rastoča mala in srednje velika podjetja so ključnega pomena za nove inovacije, ustvarjanje novih delovnih mest in priložnosti v Evropi in širše. S pomočjo programa ELITE želimo nuditi stalno podporo najboljšim in najobetavnejšim malim in srednje velikim podjetjem, zato izrekamo dobrodošlico novim članom,” je poudaril Raffaele Jerusalmi, direktor kapitalskih trgov, London Stock Exchange Group.

V svojih prizadevanjih, da svojim kupcem in patnerjem omogočamo ustvarjati in ohranjati vredost, NiceLabel nenehno spremlja možnosti za prihodnji razvoj. Verjamemo, da nam bo članstvo v programu ELITE koristilo pri naših naporih za dosego ambicioznih ciljev. Veselimo se deljenja dobrih praks in raziskovanja novih priložnosti skupaj s člani mreže ELITE,” je dejala Branka Jerše, finančna direktorica skupine NiceLabel.