Podjetje Oro Met se ukvarja z izdelavo standardnih in nestandardnih orodnih plošč, CNC obdelanimi orodnimi ploščami in drugimi elementi za podporo orodjarski industriji. S proizvodno halo v velikosti 2500 kvadratnih metrov so prisotni v industrijski coni Neverke pri Pivki. Za družbo je zelo pomemben izvoz, ki je v lanskem letu dosegel 70 odstotkov. Med njihovimi strankami je moč najti tudi podjetja BMW, Magna, Mahle, Hella, Kolektor in Siliko.

Najpomembnejši trg za Oro Met predstavlja Nemčija, prisotni pa so tudi v Avstriji, Nemčiji, Italiji, Franciji, Angliji, na Švedskem, Madžarskem, na trgih nekdanje Jugoslavije (v Srbiji, BiH, na Hrvaškem in v Makedoniji), pa tudi v Ukrajini. Na poslovanje družbe, ki zaposluje 65 ljudi, so lani pozitivno vplivale investicije in širitev trga, zelo dobro pa so začeli tudi letošnje leto. "Kapacitete so prepolne. Imamo tudi rast, vendar ne tako enormno kot prejšnja leta," je povedal Pavlin.

Oro Met se sicer nahaja pred pomembno spremembo. Družba Ravne Steel Center, ki sodi pod okrilje skupine Sij, je namreč podpisala pogodbo za nakup 51-odstotnega deleža v Oro Metu, hkrati pa tudi opcijsko pogodbo za odkup preostalih poslovnih deležev družbe.  V Siju so poudarili, da gre za strateško naložbo in da z njo uresničujejo strategijo nadaljnje vertikalne širitve vzdolž verige vrednosti proti končnemu kupcu ter v svoj portfelj dodajajo izdelke z višjo dodano vrednostjo. Sij bo o načrtih in prevzemu družbe Oro Met podrobneje spregovoril na novinarski konferenci 18. aprila.