„Če bi bila Slovenija polnopravna članica Evropske vesoljske agencije (ESA, European Space Agency), bi se bistveno lažje prijavljali na projekte, ki jih financira EU in nesporedno sodelovali pri razvoju sistemov, ki jih razvija ESA, kot so na primer Galileo, Copernicus, Eutelsat in drugi,« je v preteklosti večkrat poudaril Andrej Orožen, direktor DEWESofta.

Podjetje razvija merilne instrumente, ki jih že več let uporablja tako Nasa kot ruska in kitajska vesoljska agencija, po novem pa bo njihove merilne instrumente končno uporabljala tudi Evropska vesoljska agencija. A DEWESoft je v tem primeru posel moral skleniti preko francoskega partnerja, sistemskega integratorja Clemmessy, saj Slovenija ni polnopravna članica ESA. Posel je vreden okoli tri milijone evrov. DEWESoft bo priskrbel instrumente, ki v enem združujejo krmilni in merilni sistem ter pomenijo inovacijo, uporabljali pa jih bodo pri testiranju raketnih motorjev šeste generacije vesoljskih raket ariene.

Z njimi bodo merili različne veličine, od pospeškov, sile, deformacije, temperature... Prve instrumente bodo poslali najverjetneje že konec tega leta, posel pa bo trajal tri leta. Rakete ariene sicer uporabljajo za izstreljevanje satelitov v zemeljsko orbito, prva naslednja izstrelitev pa je predvidena za 22. april.


 

Sicer pa se DEWESoft poteguje za še večji posel, je napovedal dr. Jure Knez, strokovni direktor DEWESofta, pri čemer je ovira prav to, da Slovenija še ni polnopravna članica ESA. V začetku lanskega leta je celo kazalo, da bo Slovenija kot pridružena članica izstopila, vendar pa je marca 2015 le začela s pogovori za polnopravno članstvo, vandar pa naj bi se odločala o sodelovanju samo pri posameznih programih. „Mi smo svoje naredili. Skupaj z drugimi zainteresiranimi slovenskimi podjetji smo bili na desetine sestankih,“ razočarano pripoveduje Orožen, saj slovenska podjetja, ki imajo veliko znanja in inovativne produkte, izgubljajo poslovne priložnosti.


 

EU je samo v letu 2013 ESA namenila 900 milijonov evrov, Slovenija pa posredno že financira nekaj dejavnosti v vesolju: navigacijski sistem EU Galileo, sistem EU za opazovanje zemlje Copernicus, mednarodne satelite Eumetsat, komunikacijske satelite Eutelsat. Ker vse te sisteme praviloma razvija ESA oziroma njene polne članice, brez polnopravnega članstva Slovenija ne more imeti svojega mesta v njih, dokler ni zraven tudi pri razvoju, kar pa je omogočeno le polnim članicam.