Skupina Krka je lani prodala za 1,16 milijarde evrov izdelkov in storitev, kar je dva odstotka manj kot leto prej, količinsko pa to predstavlja 3,3-odstotno rast. Prodaja družbe Krka je lani dosegla nekaj manj kot 1,09 milijarde evrov, kar je štiri odstotke manj kot leto prej. Na trgih zunaj Slovenije so prodali za 1,08 milijarde evrov izdelkov, kar predstavlja več kot 93 odstotkov prodaje, kažejo nerevidirani rezultati o poslovanju, ki jih vodstvo zdaj predstavlja na novinarski konferenci v Novem mestu.

Največjo absolutno rast prodaje je dosegla regija Zahodna Evropa, kjer so prodali za 306,1 milijona evrov izdelkov. To predstavlja 26,3 odstotka prodaje celotne skupine, skupno prodajo v regiji pa so povečali za 22 odstotkov.Največji delež v prodaji z 28,1 odstotka predstavlja regija Vzhodna Evropa, kjer so prodali za 327,5 milijona evrov izdelkov. Na obeh ključnih trgih, v Rusiji in Ukrajini, prodaja, izražena v evrih, ni dosegla tiste iz leta 2014, zato je bil skupni padec prodaje v tej regiji 20-odstoten.

.......................

1,21 milijarde evrov in čisti dobiček v višini 160 milijonov evrov naj bi po besedah Jožeta Clariča skupina Krka dosegla letos.

............................

Predsednik Krkine uprave Jože Colarič je na novinarski konferenci s predstavitvijo lanskega poslovanja, ki ga je glede na lansko tržno stanje označil za "kar primernega", opozoril, da je bilo lani aktualno tudi vprašanje razvrednotenja vzhodnoevropskih valut in tečajnih razlik, predvsem pri ruskem rublju, ukrajinski grivni in kazahstanski tengi. Krka, ki se je tega problema lotila z varovanjem ruskega rublja, je na račun občasnih zavarovanj tveganja zaradi njegovega nestanovitnega tečaja ustvarila 16,5 milijona evrov neto finančnih prihodkov, kar je v veliki meri nevtraliziralo vpliv negativnih tečajnih razlik, ki so skupaj za vse valute znašale 35 milijonov evrov. Skupni negativni finančni rezultat iz naslova tečajev tujih valut je tako znašal 18,5 milijona evrov, je navedel predsednik uprave.

Glede naložb je dejal, da so na ravni skupine zanje lani namenili 95,9 milijona evrov, od tega skoraj 70 milijonov evrov v matični in nekaj več kot 26 milijonov evrov v odvisnih družbah. Skupni znesek, ki vključuje tudi prevzete obveznosti za naložbe po že sklenjenih pogodbah, je znašal 158,5 milijona evrov. Vlagali so predvsem v povečanje in posodobitev proizvodnih in razvojno-raziskovalnih zmogljivosti, je pojasnil.

Med letošnjimi poslovnimi načrti je Colarič navedel, da na ravni skupine načrtujejo prodajo v višini 1,21 milijarde evrov in čisti dobiček v višini 160 milijonov evrov. Za naložbe naj bi šlo 162 milijonov evrov, namenili pa jih bodo predvsem povečanju in posodobitvi proizvodnih in razvojno-raziskovalnih zmogljivosti ter infrastrukture. Število zaposlenih, ki je v skupini lani doseglo nekaj več kot 10.560 ljudi, od teh dobrih 46 odstotkov v Sloveniji in dobrih 53 odstotkov v tujini, nameravajo okrepiti za dobre štiri odstotke, je še med drugim povedal Colarič.