"Skupina Triglav je lani nadaljevala poslovanje skladno s strateškimi usmeritvami, ki temeljijo na dobičkonosnosti in varnosti poslovanja ter ohranjanju finančne stabilnosti. Poslovni rezultati so nad načrtovanimi," so danes prek spletne strani Ljubljanske borze sporočili iz Triglava, ki bo podrobnejše podatke o lanskem poslovanju sicer objavil 6. aprila.

Obračunana kosmata zavarovalna in sozavarovalna premija skupine je lani zrasla za tri odstotke na 919,1 milijona evrov. To je bilo za štiri odstotke več od načrtov. Premija matične družbe je dosegla 586,3 milijona evrov, kar je odstotek manj kot predlani. Obračunane kosmate škode skupine so dosegle 594,8 milijona evrov in bile tri odstotke nižje, škode matične družbe pa so znašale 390,6 milijona evrov in bile nižje za sedem odstotkov.

Dobiček pred obdavčitvijo skupine v višini 102,5 milijona evrov je za dva odstotka presegal predlanskega. Matična družba je leto 2015 zaključila z 68,4 milijona evrov dobička pred obdavčitvijo, kar je 19 odstotkov bolje kot leto prej. Skupina je dosegla 12,8-odstotno dobičkonosnost kapitala, matična družba pa 10,9-odstotno. Skupina je poglobila poslovanje na domačem trgu in posebno skrb namenila področju zdravstvenih in pokojninskih zavarovanj. Okrepila je tudi tržni položaj zunaj Slovenije v vseh petih državah, v katerih je prisotna, so navedli v zavarovalnici.

Lani je izvedla prevzem Skupne pokojninske družbe, ki je drugi največji ponudnik prostovoljnih pokojninskih zavarovanj na slovenskem trgu. To je poleg omenjenega pomembno vplivalo na lansko poslovanje skupine. Dobro poslovanje v osnovni dejavnosti premoženjskih zavarovanj kažeta izboljšana kombinirana količnika skupine in matične družbe. S 36-odstotnim tržnim deležem tako skupina, v kateri sta poleg matične družbe Zdravstvena zavarovalnica in še Skupna pokojninska družba, zaseda vodilni položaj na domačem trgu. V Sloveniji ima skupina na trgu premoženjskih zavarovanj 44-odstotni tržni delež, na trgu življenjskih zavarovanj 35-odstotnega, na trgu zdravstvenih zavarovanj pa 23-odstotni delež.

Predsednik uprave Zavarovalnice Triglav Andrej Slapar je med drugim povedal, da so lani uspešno zaključili razvojne aktivnosti za uveljavitev zahtev Solventnost II. "Ta zavarovalnicam v EU prinaša spremembo v sami kulturi poslovanja, saj zahteva vrednotenje vpliva posamezne poslovne odločitve na profil tveganj zavarovalnice, na njen kapital in finančno stanje. V skupini smo se prilagodili novim zahtevam in ocenjujemo, da tudi po novi metodi izračuna kapitalska ustreznost ostaja ustrezno visoka," je dodal.