Predstavniki ZDS so se na današnjem sestanku seznanili z Mramorjevim predlogom začrtane davčne reforme in mu predstavili svoja stališča. Izpostavili so predvsem pomen postopnosti in predvidljivosti davčnih sprememb, ki naj bodo usmerjene v razbremenitev visoko usposobljenih kadrov, katerih delovna mesta so najbolj obdavčena, so sporočili iz ZDS. Podprli so način priprave sprememb zakonodaje, ki predvideva sodelovanje z gospodarstvom od začetne faze priprave do končnih sprememb, njihovo stališče pa je tudi, da mora biti davčno okolje stabilno vsaj tri do štiri leta. S tem bi omogočili predvidljivo poslovno okolje.

Svoje predloge so Mramorju že posredovali, med njimi pa bodo v procesu priprave sprememb davčne zakonodaje poiskali tiste, ki bodo lahko dali največji učinek za želeni cilj - razbremenitev visoko kvalificiranih kadrov, so pojasnili. Predlagali so davčno bolj ugodno obravnavo božičnice, ki bi jo opredelili kot drug dohodek iz delovnega razmerja in določili mejo za plačilo prispevkov za socialno varnost v višini 70 odstotkov povprečne plače zaposlenih v Sloveniji, kar velja za regres. To bi imelo pozitiven učinek tako na delodajalca kot na delavca, so prepričani v ZDS.

Predlagajo tudi uvedbo zgornje meje za plačilo prispevkov za socialno varnost in spremembo zakona o dohodnini oz. določb o ugodnostih v naravi, ki jih zagotavljajo delodajalci delavcem, s poudarkom na bonitetah, ki se nanašajo na promocijo varnosti in zdravja na delovnem mestu.

V tej luči predlagajo, naj se bonitete ne vključijo v davčno osnovo delojemalca, če vrednost vseh bonitet ne presega 100 evrov na mesec. Tako v davčno osnovo ne bi šteli vseh tistih plačil delodajalca, ki so povezana s spodbujanjem ekipnega dela zaposlenih in promocijo zdravja na delovnem mestu, s kolektivnim nezgodnim zavarovanjem delavcev in z zavarovanjem pri službenih potovanjih v tujino.

Zahtevajo tudi, naj bo davčna obravnava regresa za letni dopust enaka ne glede na čas, ko je regres izplačan, in naj se z zakonom o dohodnini izenači oz. odpravi neenakopravnost pri posebni davčni osnovi za delavce zasebnega sektorja, ki so napoteni na delo v tujino, z delavci javnega sektorja.

Mramor se bo v četrtek sestal z vodstvom Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije in Kluba slovenskih podjetnikov ter v petek s sindikati. Naslednji četrtek je dogovorjen še za srečanje na Trgovinski zbornici Slovenije. Pred prvomajskimi prazniki bo potekal še en krog usklajevanj, nato pa naj bi na finančnem ministrstvu pripravili predloge, ki bi bili sprejemljivi za vse. DZ naj bi dogovorjene spremembe sprejemal jeseni, veljati pa bi lahko začele leta 2017 oz. morda tudi pozneje, saj si v gospodarstvu želijo predvidljivo poslovno okolje.