Dogodek, ki ga organizira euRobotics, mednarodno neprofitno združenje deležnikov evropske robotike s sedežem v Bruslju, predstavlja najpomembnejše srečanje evropske skupnosti na področju robotike, saj se ga vsako leto udeleži več kot 500 gospodarstvenikov, podjetnikov, akademikov, raziskovalcev in oblikovalcev evropskih politik.

»Evropski forum robotike 2016 (ERF 2016), ki bo letos potekal v Sloveniji, bo najpomembnejši dogodek evropskega mrežnega povezovanja v tem letu. Vrhunski evropski strokovnjaki bodo predstavili strategije na visoki ravni in njihovo izvajanje, da se čim bolj povečajo prednosti, ki jih robotika prinaša gospodarstvu in družbi, ter da se Evropi zagotovi primat tudi v naslednji industrijski revoluciji. Pri tem je ključnega pomena povezati nacionalne in regionalne pobude v skupni evropski okvir, kot je, denimo, strategija »digitalizacije evropske industrije«, ki jo predlaga Evropska komisija.

Predstavniki mednarodnih organizacij bodo predstavili projekte, ki jih financira EU v okviru javno-zasebnega partnerstva za robotiko, imenovanega SPARC, kot oblike sodelovanja med Evropsko komisijo in euRobotics, organizatorko ERF. Takšen pristop je izjemno primeren za strategijo pametne specializacije, ki je ključni element pri delu Odbora regij in evropskih strukturnih in investicijskih skladov,« poudarja Reinhard Lafrenz, generalni sekretar zveze euRobotics.

»Slovenija je bila izbrana za gostiteljico ERF 2016 kot visoko industrializirana država, ki je sposobna prevzeti vodilno vlogo pri vzpostavitvi mreže inovacijskih vozlišč, ki izkoriščajo prednosti lokalnega in regionalnega strokovnega znanja in izkušenj v industriji in raziskavah. Z udeležbo več kot 500 gospodarstvenikov, poslovnežev, vrhunskih akademikov in oblikovalcev zadevnih evropskih politik je ERF najpomembnejše srečanje evropske skupnosti na področju robotike. Eden od namenov letošnjega foruma je vzpostavitev sodelovanja z JV Evropo, da se pospešijo inovacije in sodelovanje na področju robotike kot del razvojne strategije in tako prispevajo k vse tesnejšim evropskim povezavam tudi v tem delu celine,« dodaja Uwe Haass, svetovalec pri euRobotics in vodja Delavnice Robotike na Zahodnem Balkanu, ki bo potekala na prihajajočem ERF 2016.

Danes je v svetu še vedno najbolj pogosta uporaba robotov v industriji, kjer lahko nadomestijo človeka pri težkih, monotonih in nevarnih opravilih, ki pogosto potekajo v za človeka neprimernem in nezdravem okolju. Po zadnjih podatkih Mednarodne zveze za robotiko (International Federation of Robotics - IFR) naj bi se prodaja industrijskih robotov do leta 2018 na globalnem nivoju vsako leto povečala kar za petnajst odstotkov. Tudi Slovenija velja za dobro robotizirano državo in je glede na uporabo robotov v avtomobilski industriji primerljiva z ostalimi evropskimi državami. Po podatkih je bilo leta 2013 v Evropi v uporabi povprečno 82 industrijskih robotov na 10.000 oseb zaposlenih v proizvodni industriji, v Sloveniji pa 90.

Prof. dr. Marko Munih, predstojnik Laboratorija za robotiko (Robolab) na Fakulteti za elektrotehniko Univerze v Ljubljani – ta je skupaj z Inštitutom Jožef Stefan (IJS) in Slovensko akademijo znanosti in umetnosti (SAZU) partner pri organizaciji letošnjega Evropskega foruma robotike - poudarja, da je robotizacija povezana z gospodarsko rastjo. In čeprav lahko roboti delajo brez prekinitve, s čimer seveda pomembno prispevajo k večji konkurenčnosti in donosnosti ter s tem gospodarski rasti, se marsikdo boji, da bodo nadomestili ljudi in tako znižali število delovnih mest. Tako meni kar 70 odstotkov Evropejcev in 73 odstotkov Slovencev, kaže lanskoletna javnomnenjska raziskava Eurobarometer, ki so jo izvedli med skoraj 28.000 državljani EU. Vendar prof. Munih pravi: »Strah pred izgubo delovnih mest je povsem odveč. Zadnje raziskave kažejo na to, da robotizacija ustvarja nova, vendar drugačna delovna mesta, ki predvidevajo sodelovanje človeka in robota.«

Po ocenah Mednarodne zveze za robotiko (IFR) se pričakuje, da se bo zaradi robotizacije v obdobju 2017-2020 po svetu odprlo milijon do dva novih delovnih mest, največ na področju elektronike, fotovoltaike, električnih vozil, proizvodnje, prodaje in prehranske industrije. Predsednik IFR Joe Gemma je dejal, da živimo v času, ki je eden najbolj razburljivih v zgodovini robotike in avtomatizirane industrije. S tehnološkim napredkom in industrijskimi inovacijami so pravzaprav roboti prevladali v proizvodnji malih in srednjih podjetjih, kar jim omogoča tekmovanje na širših trgih. Še več, človekovo sodelovanje z robotiko prinaša napredek tudi na tradicionalnih trgih.