»Iščemo predvsem sposobnost kritičnega razmišljanja in iskanja inovativnih rešitev,« poudarja Blaž Golob iz Smartisa. »Novi poklici so že tu. Poleg klasičnih rudarjev bomo imeli rudarje podatkov. Podatki bodo gorivo nove ekonomije. Ustvarjati dodano vrednost iz podatkov bo glavni izziv novih poklicev. Zelo pomemben bo dizajn v povezavi z razvojem digitalne družbe, ključnega pomena pa bo participacija ljudi, torej končnih uporabnikov pri soustvarjanju storitev kreativne industrije. Kdor bo imel občutek za empatijo in sobivanje z zakoni narave v vseh pogledih bo imel veliko dela,« je prepričan Golob. 

»Mladi so inovativni in imajo kreativni potencial, v podjetjih jim moramo samo zagotoviti, da se bodo lahko razvijali. Na drugi strani pa je potrebno, da se mladi zavedajo, da kariera ne pride čez noč in da morajo biti realni v pričakovanjih,« pa poudarja Tomaž Lah, direktor Nektar Nature. Novi poklici, ki se bodo razvili, bodo predvsem storitveni in razvojni, medtem ko se odnos kupec/proizvajalec ne bo bistveno spremenil, »potrebne bodo le bolj kompleksne storitve za zadovoljevanje kupčevih potreb. »Kompleksna prodaja in usmerjenost na potrebe kupcev sta in bosta torej nujni.«