Na petkovi skupščini, kjer je bilo zastopanih nekaj manj kot 80 odstotkov delnic z glasovalno pravico, so se delničarji najprej seznanili z letnim poročilom. Za Luko je bilo leto 2015 leto rekordov, saj so v primerjavi z letom 2014 imeli za skoraj dva milijona ton več pretovorov. Skupina je na letni ravni ustvarila 184,3 milijona čistih prihodkov od prodaje, kar je 13 odstotkov več kot predlani.

Čisti dobiček se je zvišal za 12 odstotkov na rekordnih 32,5 milijona evrov. Bilančni dobiček Luke Koper za lani znaša 15,88 milijona evrov, iz česar je uprava predvidela 9,52 milijona evrov dividend, vendar je SDH, ki ima skupaj z državo večino, uspelo prepričati tudi preostale delničarje, da se lastnikom izplača celotni bilančni dobiček. Dividenda na delnico tako znaša 1,13 evra bruto.

Ponedeljkov velik padec vrednosti delnic Luke Koper je bil predvsem posledica spontane petkove zaustavitve dela delavcev v Luki Koper. Sicer so po treh dnevih blokade začeli z delom, a le za osem ur. Enak okrnjen delavnik je bil tudi v torek, s tem pa se že povzroča škoda tako Luki kot Slovenskim železnicam. Po ocenah naj bi imele slednje zaradi blokade pristanišča in s tem zaustavljenega železniškega prometa na dnevni ravni za več kot dva milijona evrov škode.

Slovenske železnice se namreč pri prevozih blaga ne morejo izogniti vzpostavitvi prioritetne obravnave ključnih strank, to pa lahko vodi v odpovedi že sklenjenih pogodb drugih strank, ki jim ne bodo mogli zagotoviti kakovostnega izvajanja špedicije.

Zaposleni v Luki zahtevajo odstop ministra za infrastrukturo Petra Gašperšiča in državnega sekretarja na finančnem ministrstvu Metoda Dragonje. Priča smo bili tudi množičnim shodom v podporo luškim delavcem, na katerih se je zbralo več kot 3000 ljudi. Vsi opozarjajo na navedbe ministra Gašperšiča o pripravah prenove koncesijske uredbe in posledično koncesijske pogodbe, iz česar bi po njihovem mnenju lahko izhajalo, da se na ministrstvu zavzemajo za ustanovitev pristaniške uprave. To bi po njihovem mnenju pomenilo konkurenco lastnemu podjetju, ogrožanje poslovanja Luke Koper, izgubo delovnih mest in zmanjševanje vrednosti podjetja.