Odvoz smeti se bo za občane večine goriških občin v petek podražil za 70 centov na osebo. Štiričlanska družina bo odslej namesto 19,6 evra komunalnemu podjetju morala odšteti 22,5 evra na mesec. Na leto to pomeni 34 evrov dražjo storitev. Dvig cen narekujejo dražji odvoz, obdelava in odlaganje smeti na drugih odlagališčih. Doslej so ga občinski svetniki potrdili v štirih občinah, v Mirnu in v Šempetru pa še ne. Povišanju namreč nasprotujejo.

Turk: Podražitev ni upravičena

Odlagališče v Stari Gori, kamor z Goriške vozijo smeti, je ostalo brez dovoljenja in je v postopku zapiranja. Od začetka letošnjega leta tam tudi ne smejo več odlagati mešanih komunalnih odpadkov, ampak jih odvažajo na druge deponije. V komunalnem podjetju zato zaradi višjih stroškov odvoza in obdelave smeti predlagajo višjo smetarino. V Brdih, Novi Gorici, Kanalu in Renčah so višje cene že potrdili. Svetniki v občini Miren - Kostanjevica bodo o povišanju cen odločali prihodnji teden, je pa težko pričakovati, da bodo višje cene sprejeli gladko. Občinski odbor za gospodarstvo in proračun namreč povišanju ni dal zelene luči, potrebe za to ne vidi niti župan Mavricij Humar. Tudi šempetrski župan Milan Turk vztraja, da podražitev ni upravičena. »Glede na vse nižje količine zbranih mešanih komunalnih odpadkov bi morale biti cene odvoza nižje. Poleg tega komunalno podjetje v ceni zaračunava stvari, ki jih ne bi smela. Uporabnikom zaračunava najemnino za odlagališče, ki ga ne uporablja več za odlaganje odpadkov,« pojasni Turk. Vztraja, da bodo njegovi občani še naprej smeti plačevali po starem nižjem ceniku.

Direktor Komunale Nova Gorica Darko Ličen mu v tem pritrjuje. »Dokler cen ne potrdi občinski svet, jih ne moremo spreminjati. Vendar pa to še ne pomeni, da do njih nismo upravičeni,« pojasnjuje Ličen. Slednji meni, da bodo problem rešili s pogovorom, Turk pa odgovarja, da prav zlahka tega denarja od občine (ali uporabnikov) ne bodo dobili.

Komunala vračapreveč zaračunano

Ličen zaračunavanje najemnine za zemljišče, ki ga ne uporabljajo več, opravičuje s tem, da še nimajo rešenih vseh medsebojnih razmerij z novogoriško občino, ki jim zemljišče oddaja. »To je posledica nezmožnosti dogovora med občinami samimi, v kar se ne moremo vpletati,« pojasnjuje. Prepričan pa je, da se zapleti iz preteklosti umirjajo in rešujejo v prid uporabnikov. Tudi položnice bodo kljub podražitvi za vse uporabnike še nekaj časa nekoliko nižje, saj jim komunala v obliki dobropisa vrača v preteklosti previsoko zaračunano takso za obremenjevanja okolja. Občanom mora vrniti skupno 1,6 milijona evrov. Trenutno dolguje še okrog pol milijona evrov, vsak bo po novem na mesec dobil vrnjenih 30 centov.