Trebanjski REM, ki je specializiran za bivalne kontejnerje, modularne enote in mobilne hiške, bo po kar 60-odstotni rekordni lanski rasti prihodkov od prodaje letos vnovič imel dinamično rast. Kot napoveduje Igor Kastelic, direktor podjetja, naj bi letos ustvarili za okoli 36 milijonov evrov prihodkov, kar je glede na lanskoletnih 29,7 milijona evrov 20-odstotna rast, glede na leto 2014, ko so ustvarili 17,6 milijona evrov, pa več kot 100-odstotna.

Podjetje, ki je bilo leta 2008 prepoznano za gazelo dolenjsko-posavske regije, raste izjemno dinamično in trenutno skupaj z agencijskimi delavci zaposluje 225 ljudi. V ekipi potrebujejo dodaten kader na delovnih mestih konstrukter-projektant, ki bo sodeloval pri izdelovanju projektne, konstrukcijske in razvojne dokumentacije, ter ključavničar, ki bo vodil in organiziral montažna ključavničarska in druga tehnična dela na montažni liniji kontejnerjev.

Čakajo na občino

Medtem ko približno tretjino prihodkov ustvarijo z najemniškimi kontejnerji za različne prireditve, tretjino z gradnjo za javni sektor in preostalo z gradnjo za gospodarske družbe, letos nekoliko večji delež ustvarjajo prav z najemniškimi kontejnerji predvsem v Nemčiji, Avstriji, Švici, Madžarski in ZDA, še vedno pa je veliko povpraševanje po modularnih bivalnih objektih v Nemčiji. Nedavno so končali postavitev dveh večjih osnovnih šol v Nemčiji in Švici.

REM je lani v obrtni coni Trebnje, kjer že imajo del proizvodnje, kupil prostore, ki jim spreminjajo namembnost iz skladiščne v proizvodno. »Računamo, da bomo do jeseni končali investicijo in tako pridobili štiri tisoč kvadratnih metrov novih proizvodnih prostorov, poleg tega pa še pet tisoč kvadratnih metrov urejenega odprtega skladišča. Spomladi smo v industrijski coni v Trebnjem kupili tudi 23 tisoč kvadratnih metrov zemljišča. Občina Trebnje je trenutno v postopku spreminjanja podrobnega prostorskega plana (OPPN) za to območje in računamo, da bodo po končanem postopku začeli gradnjo infrastrukture, s čimer bo za nas ustvarjena možnost za začetek gradnje poslovno-proizvodnega objekta, ki bo velik 8500 kvadratnih metrov. Načrtovana investicija, ki jo bomo izvedli do leta 2018, bo okoli pet milijonov evrov,« napoveduje Kastelic.

Davki in trg dela

Kastelic spremlja pobude malega gospodarstva, ki so jih minuli teden v obliki agende malega gospodarstva podrobneje predstavili premierju in sodelavcem. Tudi za REM je tako kot za pobudnike agende ključna korenita davčna reforma. »Ta naj razbremeni gospodarstvo na področju investicij in obdavčitev plač ter 13. plače in nagrad. Nujna je reforma trga dela, saj je premalo zelo izobraženega strokovnega tehničnega kadra z ustreznim znanjem. Prav tako je treba spremeniti sistem izobraževanja, ki bo podpiral deficitarne poklice glede na realno možnost zaposlitve,« je hkrati s kritičnim pogledom na nefleksibilnost in neučinkovitost javne uprave poudaril Kastelic.