PGD Črna na Koroškem je bilo uradno ustanovljeno pred natanko 130 leti. Leta 1886 je prostovoljna gasilska četa že ob ustanovitvi štela približno sedemdeset članov, kar potrjuje veliko zagnanost domačinov za delo v novonastalem društvu. To ni naključno, saj je v kraju pred tem letom že obstajala požarna bramba, ki je skrbela za varnost v kraju z rudarsko in železarsko industrijo. Gasilska kronika razkriva ravno to. Leta 1863 je v kraju izbruhnil obsežen požar, ki je uničil del vasi s cerkvijo, za gašenje pa so že takrat uporabili dve gasilski črpalki.

Med vojno največ gasile ženske

Zanimivo je, da so med prvo svetovno vojno gasilsko službo opravljale tudi ženske, saj so bili moški večinoma vpoklicani v vojsko. A po vojni se je članstvo okrepilo in po letih težav s pomanjkanjem prostora so v tridesetih letih ugotovili, da je stara gasilska orodjarna postala zares premajhna za opremo in člane. Sklenili so, da se lotijo gradnje gasilskega doma. S skupnimi močmi so podrli staro orodjarno, potem pa začeli prostovoljno delo in zbiranje materiala. Kmetje so prispevali stavbni les, vozniki so ga dovažali v Mušenik na žago, ki jo je dala na razpolago gozdna uprava. Gasilski dom so odprli 3. julija 1938 in je brez večjih sprememb zadovoljeval potrebe do leta 1985. Takrat so dom razširili in obnovili, tako je še danes čudovit gasilski spomenik sodelovanja in medsebojne pomoči.

Nedostopni gozdovi

Prvi tipiziran gasilski avtomobil so gasilci PGD Črna dobili ob 70. obletnici društva, ko jim je mežiški rudnik podaril avtobus znamke Pionir. Preuredili so ga v orodno vozilo, pomembno pa so svojo opremo nadgradili leta 1958 z motorno brizgalno, ki je bila primerna tudi za hribovite terene. V naslednjih desetih letih so pridobili še eno gasilsko vozilo in nov TAM 200 ter malo prenosno brizgalno. Oprema se je v sedemdesetih letih izkazala kot nujna za gašenje gozdnih požarov. Takrat sta izbruhnila dva večja požara, eden je v aprilu 1974 divjal od 18. do 26. aprila. Zajel je obsežne dele Šumahovega vrha in skalovje nad Žerjavom. Pri zahtevnem gašenju izjemno velike površine je skupno sodelovalo približno 1350 gasilcev in 6000 pripadnikov vojske, teritorialnih enot in civilne zaščite. Težko dostopni gozdovi so zagotovo glavna značilnost interventnega področja PGD Črna na Koroškem. Od 156 km

2

področja je 85 odstotkov opredeljenega kot gozd, vmes je tudi precej visokogorskih kmetij. Tudi požar, ki je lani decembra izbruhnil na pobočjih Pece, je postavil njihovo usposobljenost pred preizkus. Na intervenciji je v štirih dneh sodelovalo 146 gasilcev iz domačega in sosednjih društev s 26 vozili, zraven pa še 35 gorskih reševalcev in helikopter Slovenske vojske.

Odlično sodelovanje s sosedi in poklicnimi kolegi

V osemdesetih letih se je vse bolj pokazala potreba po večjem, sodobnem gasilskem domu. Gasilci so se odločili za temeljito obnovo in dograditev obstoječega gasilskega doma v Črni. Gasilci in krajani so ponovno stopili skupaj in z materialno pomočjo krajanov je dom dobil novo podobo. Novi gasilski dom in pripadajoča oprema sta omogočila, da je društvo postalo sodobna gasilska organizacija, pripravljena posredovati in pomagati v najtežjih nesrečah. V naslednjih letih se je izšolalo več častnikov, podčastnikov in izprašanih gasilcev. Izvedli so veliko število vaj posredovanja v tehničnih intervencijah in požarih na različnih objektih. Ko je Črna na Koroškem v devetdesetih letih postala samostojna občina, jim je to še olajšalo razvoj, saj je bila mlada občina zelo naklonjena njihovemu društvu. Leta 1995 je bila na njihovem področju izvedena obsežna vaja POŽAR 95, na kateri so sodelovali gasilci in reševalne službe iz vse Slovenije, pridružili so se tudi avstrijski kolegi. Vozni park so v zadnjih letih razširili še z novim orodnim vozilom znamke Mercedes in Fordovim rangerjem, hkrati so dogradili tudi nove garaže in veliko dvorano, ki so jo v uporabo predali leta 2013.

Poprimejo za vsako delo

Gasilsko društvo Črna na Koroškem se uspešno vključuje v lokalno skupnost. V oktobru se predstavijo na osnovni šoli in v vrtcu, opravijo vajo na terenu. Poleg intervencij opravijo tudi druga dela, na primer čiščenje žlebov in varovanje na prireditvah, sejmih ali v kakšnem od lokalnih podjetij. Glede prihodnosti njihove organizacije jih ne skrbi, saj imajo veliko zagnanih mladih gasilcev, ki z uspehi na različnih tekmovanjih že kažejo svojo odgovornost za delo v gasilskem društvu.