Vse več je novih poklicev, ki so že aktualni in imajo v podjetjih izjemno pomembno mesto. Zanje za zdaj še ni vertikalnega izobraževalnega načrta, a hkrati novodobne zahteve na trgu dela po znanju, kompetencah in izkušnjah posameznikov nastajajo in se spreminjajo tako hitro, da jim novi izobraževalni sistem ali celo program ne bo mogel slediti.

Med temi »vročimi« poklici je tudi skrbnik ključnih strank, zato tudi ni čudno, da so opisi del in nalog po navadi bistveno daljši kot pri poklicih z dolgoletno tradicijo. Podjetja pa poročajo, da novega sodelavca navadno iščejo vsaj več mesecev.

Od klasičnega prodajalca se skrbnik ključnih strank bistveno razlikuje, saj bo prvega nadomestil virtualni posrednik in ponudnik, prodajnik nove dobe pa je strokovnjak, ki išče nove stranke, ki bi imele koristi od produktov in storitev njegovega podjetja. Skrbnik ključnih strank strankam prodaja produkte in z njimi vzdržuje aktivne poslovne stike, tako da odgovarja na njihova vprašanja, predstavlja nove izdelke ali storitve, jim svetuje in pomaga pri sprejemanju odločitev, je torej njihov skrbnik.

Obseg znanja in izkušenj skrbnika ključnih strank je širok in hkrati specifičen, saj sega od poznavanja trgovinske zakonodaje, obvladovanja kalkulacij do obvladovanja tehnik knjigovodstva, analize in dokumentiranja. Njegove spretnosti in kompetence so predvsem komunikacijske in organizacijske, kot so dobro poznavanje in spoštovanje poslovnega bontona, veščin poslovne komunikacije in poslovanja ter psihologije kupca, prodaje, potreb – to pa so tudi ključne kompetence za uspešno profesionalno rast.

Za stranke v severni Evropi skrbnika ključnih strank iščejo v podjetju Blažič, robni trakovi, gazeli osrednje Slovenije v letu 2007, ki je specializirana za proizvodnjo robnih trakov in distribucijo repromateriala za proizvajalce pohištva, v njihovi skupini podjetij pa je tudi nemška Furwa. Zaradi prodora podjetja na nove trge iščejo ambicioznega in visokomotiviranega človeka, ki bo prevzel delo v prodajni ekipi izvoza, in sicer za Švedsko, Dansko, Finsko, Norveško, Estonijo, Litvo, Latvijo in Poljsko. Delo je izključno terensko, zaradi česar bo skrbnik ključnih strank veliko časa na službenih poteh, mogoča je tudi začasna selitev v tujino.

Kandidati naj imajo najmanj šest let dokazljivih delovnih izkušenj na podobnem delovnem mestu in visokošolsko izobrazbo, izkušnje z delom ali distribucijo v pohištveni industriji so prednost. Podjetje od izbrane osebe pričakuje poleg visoke zavzetosti in lojalnosti podjetju to, da se želi zaposliti za daljše obdobje. Izbrani sodelavec bo med drugim odgovoren za aktivno sledenje razvojni viziji podjetja z iskanjem novih partnerjev in razvojem posameznih trgov, za aktivno spremljanje trendov na trgu ter potreb trga, sodelovanje z obstoječimi partnerji in ustvarjanje medsebojnega dolgoročnega zadovoljstva, za odgovornost za doseganje prodajnih rezultatov.

Pri kandidatih bodo upoštevali tudi osebnostne lastnosti, saj pričakujejo odločnost, vztrajnost in samoiniciativnost, izvrstne komunikacijske sposobnosti, sposobnost hitrega reševanja nastalih situacij ter proaktivnost, dobre organizacijske sposobnosti, sposobnost usklajevanja in sistematičnosti, analitičnost in sposobnost jasne predstavitve ugotovitev.

»Pričakujemo tudi, da so sposobni delati pod pritiskom in v okviru kratkih rokov, da so empatični in imajo veliko mero profesionalnosti,« poudarja Mihael Blažič, direktor podjetja. Prijave kandidatov sprejemajo do 1. junija, višina plačila je po dogovoru. jpš