V adaptacijo hiše in njene okolice nas spodbudijo različni dejavniki, bodisi si želimo osvežiti videz ali pa se spremenijo število prebivalcev in njihove zahteve. Ko smo pred 30 leti gradili svojo hišo, je bila načrtovana za takratne zahteve, morda smo se v tem času že upokojili in se je naš življenjski stil popolnoma spremenil. Več časa namenjamo bivanju na prostem, radi urejamo svoj vrt, zato si svojo okolico uredimo v takšnem smislu.

V hiši se je povečalo število prebivalcev, poiskati je bilo treba nove rešitve, ki bodo optimalno zadostile vsem. Najprej smo se lotili gradnje vetrolova, ki nam omogoča, da ob vstopu v hišo ne ustvarimo prepiha in nimamo dodatnih toplotnih izgub. Gre za suhomontažno gradnjo, skeletno konstrukcijo, na zunanji strani smo jo obložili z leseno oblogo, znotraj z OSB-ploščami, vmes pa smo vpihali celulozno izolacijo. Vrata vetrolova so steklena. Vsi portali lesenih konstrukcij – vetrolova, nadstreška za avto in nadstreška na terasi – so v zeleni barvi, ostale površine smo pobarvali v bež.

Spremembo smo naredili tudi pri parkirišču. Avto smo prvotno parkirali v garažo pod teraso, ker pa smo obstoječo garažo uporabili za shrambo, smo za avto postavili nadstrešek. Umestili smo ga tik ob cesto. Parcelo smo pred nadstreškom ogradili z drsnimi vrati in vrati za prehod ljudi, ta so izdelana iz kovine, prav tako v zeleni barvi. Umestitev nadstreška tik ob cesti je priročna še posebej pozimi. Zaradi spremembe uporabe notranje garaže v kletni prostor ne potrebujemo več dovozne poti, zato smo jo zasuli in pridobili še več zelene površine ter s tem še povečali bivalni vrt.

Na terasi si želimo urediti večnamenski prostor in kakovostno bivati, zato smo njeni zasnovi posvetili največ pozornosti. Na spodnjo teraso smo postavili nadstrešek in spalnico. Zaradi povečanja števila prebivalcev smo namreč potrebovali dodatno spalnico, ki je prav tako zgrajena iz skeletne konstrukcije in obložena z leseno oblogo in OSB-ploščami. Prednost takšne gradnje je v možnosti takojšnje vselitve, saj ni treba čakati, da se prostor posuši. Pod nadstreškom je bivanje prijetno, saj nam zagotavlja streho nad glavo, del strehe pa smo pokrili s steklom, ki prepušča svetlobo in nas greje, ko je to potrebno. Pri nadstreških je treba pomisliti tudi na senčenje, zato smo vgradili stropna lesena senčila, z dveh strani pa bodo stene prerasle plezalke.

S spodnje terase lahko zdaj prehajamo v vrt, saj smo zgradili montažne stopnice, na katerih pa lahko prav tako posedimo. Uporabili smo macesnov les, katerega uporaba je v zadnjem času v porastu; denimo pri novih gradnjah ga vgradijo v fasade, na terase, ograje. Macesnov les je trpežen in ga dolgoročno ne bomo barvali, ustvaril bo svojo naravno zaščito, sivo patino.

Družina v zgornjem nadstropju je pridobila novo večjo teraso. Balkon smo razširili kar na streho nadstreška. Uporabili smo naravne materiale. Takšno izvedbo nadstreška na terasi lahko uporabimo, ko potrebujemo dodatne notranje prostore, hkrati pa imamo na strehi konstrukcije podaljšano teraso, zeleno streho ali majhen vrtiček. Že imate idejo, kako boste vi prenovili svojo teraso? (mk)