Bolj ko se šolsko leta bliža koncu, bolj napeto je ozračje v naših šolah. Tako je dogodek, ki se je v petek zgodil na osnovni šoli v Vojniku, z besedami pospremil domačin, ki živi v neposredni bližini šole, v kateri je prišlo do incidenta, kakršnega doslej ne pomnijo.

Kot nam je povedala ravnateljica Olga Kovač, je eden od učencev na šolskem hodniku odrinil eno od zaposlenih. Ta je pri tem padla, ob padcu pa si je zlomila roko in se udarila v glavo. »Ukrepali smo v skladu s pravili in o dogodku obvestili policijo in strokovne službe,« je dejala. In pristavila, da je dogodek vse negativno presenetil. Ravnateljica zaradi varstva osebnih podatkov ni želela govoriti o podrobnostih.

Neuradno pa smo izvedeli, da je v incidentu ni skupila učiteljica, pač pa zaposlena prek javnih del, ki je na hodniku skrbela za red. Učenec, ki jo je odrinil, da je padla, naj bi obiskoval šesti razred omenjene šole. »Vsi na šoli imamo ničelno toleranco do nasilja in stvari ne pometamo pod preprogo, temveč jih rešujemo. Zato smo toliko bolj žalostni, da je do tega prišlo ravno na naši šoli,« je še dejala ravnateljica.

Šole so prepuščene samim sebi

»O dogodku smo bili obveščeni, policisti pa o njem še zbirajo obvestila,« pa je potrdila Milena Trbulin, tiskovna predstavnica Policijske uprave Celje. Dodala je še, da so o tem obvestili tudi center za socialno delo, v nadaljevanju pa bodo na tožilstvo o dogodku podali poročilo. Na tej šoli so se s tovrstnim nasiljem srečali prvič, a znano je, da je nasilja na naših šolah veliko. Predvsem medvrstniškega.

»Enoznačnega odgovora, ali je nasilje na naših šolah narašča ali upada, ni. Dejstvo je, da so posamezne vrste nasilja v šolah prisotne od nekdaj, oblike pa se spreminjajo. Največ je verbalnega nasilja. Tisto, kar je za vsako vzgojno-izobraževalno ustanovo najbolj pomembno, pa je ničelna toleranca. To pomeni, da so strokovni delavci dovolj senzibilni za zaznavanje nasilja in da v čim večji meri poskušajo tovrstna dejanja preprečiti, preden do njih sploh pride,« pa pravi dr. Vinko Logaj, direktor Zavoda Republike Slovenije za šolstvo.

Po njegovem je najpomembnejše, da v šolah vsako nasilje obravnavajo strokovno. Četudi so marsikje v srednjih šolah že prisotni varnostniki, pa Logaj meni, da ti zagotovo ne morejo niti preprečiti niti zmanjšati nasilja. »Preprečevanje nasilja je v strokovni pristojnosti vsake šole posebej. Zelo pomembno pa je pri tem sodelovanje s starši,« še dodaja Logaj. Dr. Kristijan Musek Lešnik, priznani psiholog z večletnimi izkušnjami na področju vzgoje in izobraževanja, pa meni, da bo število resnih primerov nasilja v šolah le še naraščalo. »Vzroke za to gre verjetno iskati na eni strani v vzgojnih vzorcih, ki vodijo v razvoj vedenjskih motenj pri otrocih in mladostnikih in na drugi strani v dejstvu, da nasilje v šolah velikokrat ni ustrezno obravnavano. Šole in šolniki namreč pri soočanju z resnim nasiljem vse prevečkrat ostanejo prepuščeni sami sebi in brez ustrezne pomoči drugih institucij,« meni Musek Lešnik.