Evropska komisija predlaga uvedbo novih mejnih vrednosti za izpostavljenost na delovnem mestu za 13 rakotvornih kemikalij. Glavni cilj je zavarovati zdravje in varnost evropskih delavcev. Trenutno je približno 20 milijonov delavcev v EU izpostavljenih vsaj eni od teh kemikalij. Predlog nove zakonodaje lahko v naslednjih 50 letih reši 100.000 življenj, še veliko več ljudi pa lahko zaščiti pred trpljenjem in gospodarskimi stroški, ki jih povzroča rak.

Predlog pa bo koristil tudi delodajalcem, državam članicam in gospodarstvu kot celoti. Delodajalcem zato, ker bodo lahko bolje zaščitili svoje delavce, česar si po mojem mnenju večina delodajalcev resnično želi. Zdaj bodo imeli konkretne, merljive referenčne vrednosti, s katerimi bodo lahko zagotavljali skladnost. Poleg tega bodo lahko dlje obdržali svoje zdrave, usposobljene delavce. Državam članicam bo ta predlog koristil zato, ker bo zmanjšal stroške v zvezi z zdravljenjem raka in rehabilitacijo. Gospodarstvo kot celota pa bo imelo koristi zaradi izboljšane delovne produktivnosti in manjšega bremena za javne finance.

Omeniti želim, da je evropska komisija za dodatno zaščito delavcev poleg tega predloga nedavno začela tudi obsežno razpravo o socialnih vrednotah in pravicah, z željo po vzpostavitvi evropskega stebra socialnih pravic. Nedavna gospodarska kriza je imela daljnosežne družbene posledice, ki bi lahko škodljivo vplivale na priložnosti za prihodnjo rast in gospodarsko uspešnost povsod po Evropi. Hkrati se pogoji zaposlitve zaradi sedanjega tempa in obsega sprememb v svetu dela ter demografskih gibanj še naprej spreminjajo. Komisija je zato pred dvema mesecema predstavila predhodni oris evropskega stebra socialnih pravic. Ta naj bi postal vodilo politik na več področjih, ki so bistvenega pomena za dobro delujoče in pravične trge dela in mreže socialne varnosti v udeleženih državah članicah. Služil bi kot referenčni okvir za pregled uspešnosti na področju zaposlovanja in socialnih zadev v udeleženih državah članicah in pospeševal procese reform na nacionalni ravni.

Brez tveganja ne gre – ne v življenju in ne na delovnem mestu. Toda kadar lahko zmanjšamo tveganje in rešimo življenja delavcev, je naša dolžnost, da to storimo. Tudi v prihodnje bo to prioriteta evropske komisije. Želim, da bi Evropa še naprej narekovala svetovni standard za zdravje in varnost pri delu na podlagi znanstvenih dokazov in intenzivnega dialoga z našimi socialnimi partnerji.

Marianne Thyssen je evropska komisarka za zaposlovanje, socialne zadeve, strokovno usposobljenost in mobilnost delovne sile.