V tripartitnem partnerstvu je sredi tedna zaživel program podjetniškega usposabljanja brezposelnih žensk z visokošolsko izobrazbo, ki želijo stopiti na samostojno podjetniško pot. Na ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo naj bi se za program odločili zaradi številnih predlogov za podporo pri ustanavljanju malih podjetij in podporo brezposelnim ženskam pri samozaposlovanju.

Konec aprila je bilo med brezposelnimi več kot tri mesece uradno registriranih 9696 visokoizobraženih žensk, kar je 18,1 odstotka vseh brezposelnih žensk in kar 9,2 odstotka vseh brezposelnih v Sloveniji.

Za izvedbo tako spomladanskega kot jesenskega dela izobraževanja, v katerega naj bi skupno vključili 400 žensk, bo gospodarsko ministrstvo prek javne agencije Spirit namenilo 60.000 evrov. Program izvaja Gospodarska zbornica Slovenije, potekal bo po vsej Sloveniji, kandidatke pa je med visokoizobraženimi in najmanj tri mesece brezposelnimi v svoji bazi iskalcev zaposlitve poiskal Zavod RS za zaposlovanje. Poleg izobrazbe je bil pogoj za vključitev žensk tudi že izdelana podjetniška ideja. Poglobljenega pregleda, za katere poklice so se izobraževale ženske, ki naj bi se po 100-urnem usposabljanju preizkusile na samostojni podjetniški poti, na GZS po besedah Marte Turk še niso naredili, je pa med njimi kar nekaj arhitektk in ekonomistk.

Po končanem izobraževanju bodo udeleženke prejele certifikat, na podlagi katerega bodo lahko zaprosile za subvencijo za samozaposlitev v višini 5000 evrov, ki jo podeljuje Zavod za zaposlovanje. jpš