Ob velikem pomanjkanju delovne sile je nemški Eures zagnal akcijo iskanja kadrov. »Potrebujejo jih predvsem na področju zdravstva, gostinstva in turizma, tehnike in informatike. Odprtih delovnih mest je zelo veliko in številke so za nas kar težko predstavljive. V zdravstvu tako na primer potrebujejo 80.000 ljudi, v turizmu 50.000, v informatiki 40.000,« pojasnjuje Žarko Markovič, svetovalec Euresa na Zavodu RS za zaposlovanje.

Nemci bodo v Ljubljani 11. maja od 9. ure naprej na Območni službi Ljubljana zavoda za zaposlovanje, v Mariboru pa dan pozneje v Kariernem središču območne službe. kandidati naj prijavo z Europassovim ali drugim tabelarnim življenjepisom pošljejo v nemškem ali angleškem jeziku na naslov: zarko.markovic@ess.gov.si. 

Delodajalci so zanesljivi

Pogovori z večino izbranih strokovnjakov bodo potekali v nemščini, z informatiki pa v angleščini. Zaposlitve niso sezonskega značaja, opozarja Markovič, pač pa gre za stalne zaposlitve pri zanesljivih delodajalcih, odgovarja na vprašanje o morebitnih zlorabah, ki smo jim bili priča predvsem v gradbenem sektorju. Delodajalci novim sodelavcem pomagajo pri iskanju cenovno ugodnega stanovanja. Stroške prenočišča in prehrane na svoje stroške krijejo ponavadi le delodajalci v sektorju turizma in gostinstva. Bolnišnice in domovi za oskrbo starejših imajo na voljo stanovanja za nove sodelavce, ki so sicer strošek delavca in znašajo do 300 evrov na mesec ter so le za omejen čas, praviloma do tri mesece. »Ker iščejo predvsem stalne sodelavce, pričakujejo, da si bodo ti poiskali stanovanje in se integrirali v družbo,« pojasnjuje Markovič.

Doplačilo dohodnine

Še opozorilo o obdavčitvi. Doplačilo dohodnine v Sloveniji, ki jo napačno razumemo kot »dvojno obdavčitev«, je odvisno od davčnega rezidentstva. Če bodo delavci brez družine prijavili bivališče v Nemčiji in davčno rezidentstvo prenesli v Nemčijo, postanejo s tem davčni rezidenti v Nemčiji in v Sloveniji ne doplačujejo dohodnine. Če pa ostanejo davčni rezidenti Slovenije (kadar bivališča ne odjavijo ali ostane njihova družina v Sloveniji), se njihova letna dohodnina obračuna po pravilih Slovenije. Če je bila pri tem akontacija dohodnine v Nemčiji nižja, kot je odmera v Sloveniji, bodo morali doplačati razliko dohodnine, enako kot velja za delavce v Avstriji. jpš