Kranjski davkoplačevalci lahko že skoraj pol leta občudujejo gradbišče bodoče nove tribune v športnem centru, kjer so do zdaj podrli le nekaj smrek, ki so kot novoletne jelke krasile mestno jedro. A gradbišče je lepo ograjeno, navedeni so izvajalci in nadzorniki. Dejansko je to le poteza mestne oblasti Boštjana Trilarja, ki si na tak način kupuje čas do odločitve o gradnji novega večnamenskega objekta, ki ga v Kranju najavljajo več kot desetletje.

Gradbeno dovoljenje bi kranjski občini že zapadlo, če ne bi začela »gradnje«. Kaj bodo zgradili, če bodo zgradili, ni jasno. Objekta za okoli 7 milijonov evrov skoraj zagotovo ne, ker je bil to projekt iz časov, ko je bilo za podobne športne projekte še mogoče pridobiti evropska sredstva, ne nazadnje so iz tega vira dobili denar za planiške skakalnice. V Kranju so bili prepričani, da bo tudi vadbeni center na mestu več kot pol stoletja stare tribune zgrajen z evropskimi sredstvi, a so pri končnem izboru projektov izpadli, čeprav si je oblast Damijana Perneta močno prizadevala za njegovo uresničitev.

Za zdaj so podrli le drevesa

Boštjan Trilar je še pred volitvami najavljal, da bo razrešil to kranjsko sramoto in v proračun za letos je bilo v ta namen rezerviranih pol milijona evrov za rušenje stare tribune, ki ni zgrajena protipotresno in je povsem neprimerna tako za športnike kot rekreativce in šolsko mladino, ki ta objekt še uporabljajo. Problem Trilarjeve oblasti pa je, da veljavno gradbeno dovoljenje zajema regijski vadbeni center za atletiko in spremljevalne prostore, tudi poslovne. Ker so župani do zdaj le obljubljali gradnjo, bi dovoljenje že zapadlo, če se ne bi domislili zvijače z »začeto gradnjo«, ki pa nima ključnega finančnega temelja. Pri sem smo na občini zvedeli, da so bila podjetju Eurograd naročena in plačana (okoli 7000 evrov) dela »za pripravo terena za izkop in nadaljnjo gradnjo«, kar je v praksi pomenilo podiranje nekaj dreves.

Proračuna za naslednji dve leti Trilarjevega županovanja naj bi prinesla končne številke o projektu, ki so ga torej v Kranju začeli, ne da bi vedeli, koliko bo stal, kaj bodo dejansko gradili in kdaj ga bodo dokončali. Čeprav je to že znana zvijača za ohranjanje gradbenih dovoljenj pri finančno nasedlih projektih, je seveda tudi samo rušenje obstoječe tribune lahko sporno. Zasilna manjša in novejša za nekaj sto gledalcev sicer že zdaj rešuje probleme tako pri vadbi kot različnih tekmovanjih. Skoraj zanesljivo pa je, da do konca mandata Boštjana Trilarja ne bo mogoče zagotoviti dovolj denarja iz kranjskega proračuna, ki je vse bolj zadolžen, kar je bilo že večkrat javno povedano.