Pocenile so se tudi delnice Telekoma Slovenije (–0,62 odstotka na 78,51 evra), ki je prejšnji teden pripravil predlog uporabe bilančnega dobička za leto 2015. V skladu z njim znaša dividenda za lansko leto pet evrov bruto na delnico. Lani so za dividende namenili kar dvakrat več, in sicer 10 evrov bruto na delnico oziroma 65 milijonov evrov. Iz Telekoma so sporočili, da so s sindikatom bank v organizaciji NLB, SKB in Societe Generale podpisali pogodbo o posojilu v višini 300 milijonov evrov, s katerim bodo izboljšali strukturo virov financiranja in predčasno zagotovili potrebno likvidnost za poplačilo obveznic, ki zapadejo konec leta. Posojilo zato ne pomeni povečanja zadolženosti družbe, pač pa povečanje varnosti poslovanja. Prihranek zaradi nižje obrestne mere ocenjujejo na 7 milijonov evrov na leto.

Predlog višine dividende sta prejšnji teden objavila tudi nadzorni svet in uprava novomeške Krke. Predlog je, da se za dividende nameni okoli 86 milijonov evrov oziroma 2,65 evra bruto na delnico. Krka tako nadaljuje tradicijo vsakoletnega zviševanja dividende, saj naj bi bila dividenda letos v primerjavi s prejšnjim letom višja za 6 odstotkov. Za primerjavo lahko navedemo, da je Krkina dividenda pred 6 leti znašala skromnih 1,1 evra bruto na delnico.

Brez spremembe tečaja je trgovalni teden končal Mercator (82 evrov). Skupina je objavila poslovne rezultate za leto 2015, ki kažejo 61,5 milijona evrov dobička iz poslovanja in 20,2 milijona evrov čistega dobička, kar pomeni, da je Mercator po petih letih spet posloval z dobičkom. Ustvarili so 2,6 milijarde evrov čistih prihodkov iz prodaje, kar je 1,6 odstotka manj glede na predhodno leto, vendar pa v družbi pravijo, da rezultati zaradi spremenjene strukture prodaje niso povsem primerljivi.