Hitro rastoče zgornjesavinjsko podjetje KLS, specialist za zobate obroče za vztrajnike motorjev, zlata gazela 2011, ima odprtih več ključnih delovnih mest. Poleg delovodje-izmenovodje za nedoločen čas zaposlijo tudi dva sodelavca v razvoju proizvodov ter procesov obdelave in vodenju zahtevnejših projektov. KLS trenutno zaposluje 235 ljudi, od tega 178 v proizvodnji, ki je v celoti avtomatizirana in robotizirana.

Lani so ustvarili več kot 39 milijonov prometa, kar je 20-odstotna rast v primerjavi z letom 2014. Za letos direktor Bogomir Strašek napoveduje več kot 10-odstotno rast, ki jo podpira v prihodnost in v podporo strategiji podjetja usmerjena kadrovska politika.

»Letos smo že zaposlili 11 sodelavcev, v nadaljevanju letošnjega leta jih bomo zaposlili še pet, predvsem v proizvodnji. Ponujamo možnost zaposlitve za nedoločen čas, delo v kreativnem okolju, ki uporablja zadnje dosežke tehnike, stalno izobraževanje in napredovanje v skladu z doseženimi rezultati in osebnim napredkom,« poudarja Strašek.

Od kandidatov za delo v razvoju proizvodov, procesih obdelave in vodenju zahtevnejših projektov zahtevajo izobrazbo diplomiranega ali univerzitetnega diplomiranega inženirja strojništva oziroma diplomiranega inženirja I. ali II. bolonjske stopnje. Ob dobrem znanju angleščine pričakujejo tudi dobro strokovno zanje s področja strojništva, pri čemer so zelo zaželene izkušnje s področja avtomobilske industrije.

Kandidati morajo biti pri opravljanju dela proaktivni in samoiniciativni ter pripravljeni na nenehen razvoj, sposobni morajo biti voditi skupino in delovati v projektnih skupinah, prevzemati odgovornost in biti pozitivno naravnani. Delo poteka v eni izmeni. Če bo izbrani kandidat iz oddaljenejšega kraja, mu bodo zagotovili družinsko stanovanje v Mozirju.

Naloge delovodje-izmenovodje bodo med drugim vodenje in organizacija dela v izmeni, razporejanje sodelavcev v skladu z načrtom, nadzor skladnosti dela s predpisano tehnologijo, kontrola kakovosti ter količine opravljenega dela. Delo poteka v treh izmenah. Od kandidata pričakujejo višješolsko izobrazbo strojniške ali elektro smeri, vsaj tri leta izkušenj pri podobnih delih v proizvodnji ter poznavanje dela z računalnikom (microsoft office, e-pošta, internet). Želene so izkušnje v avtomobilski industriji.

Prijave prek obrazca na njihovi spletni strani sprejemajo do zasedbe delovnega mesta. Kandidata bodo zaposlili za nedoločen čas po uspešno opravljenem polletnem poskusnem delu.