Preveč onesnažen zrak, zlasti v hladnih mesecih, predstavlja resno grožnjo zdravju prebivalstva. Okoljska onesnaženost z dimnimi plini je v Sloveniji evidentno previsoka, zato Evropska komisija zahteva ukrepe za zmanjšanje vsebnosti trdnih delcev PM 10 in ogljikovega monoksida v ozračju. Možnost za izboljšanje položaja predstavljajo obnovljivi viri energije, kjer ima les z uporabo povsem novih tehnologij izgorevanja izredno pomembno vlogo.

Inteligentna grelna naprava

Les je daleč najcenejši energent in obnovljivi vir energije, ki nadomešča drago uvoženo energijo in zagotavlja lokalna delovna mesta. V Sloveniji znaša letni prirastek lesne biomase 2,5 milijona kubičnih metrov, od česar je okoli 1,3 milijone namenjenih za toplotno energijo. Rešitev za izrabo široko dostopnega energenta ob hkratni skrbi za ozračje je uvedba in uporaba novih inteligentnih grelnih naprav, ki temeljijo na povsem novi tehnologiji gorenja lesne biomase. Nove tehnologije podjetja Inovatika, ki jih je predstavilo na minulem sejmu Dom v Ljubljani, omogočajo 99,9-odstotno čistost gorenja, pri čemer je vsebnost delcev PM 10 daleč pod mejo zahtevnih standardov.

Izključno plod slovenskega znanja

Svetovna novost v ogrevanja stanovanjskih objektov na lesno biomaso temelji izključno na slovenskem znanju. Inteligentni bio-toplotni sistem IBS 48 h deluje na osnovi okolju prijazne patentirane tehnologije s čistostjo gorenja lesa več kot 99 odstotkov ter nizkimi izpusti ogljikovega monoksida in trdnih delcev PM 10. Izpolnjuje najstrožje zahteve standarda EN 303-5. Z enim samim polnjenjem lahko peč gori 48 ur samodejno in se ob tem prilagaja potrebam po ogrevanju prostorov in sanitarne vode. V sistem v velikosti garderobne omare z manj kot kvadratnim metrom tlorisne površine so integrirane vse komponente kotlovnice: peč s programsko nastavljivo močjo gorenja od 5 do 25 kW, inteligentna kontrolna enota, senzorika za avtonomno delovanje sistema ogrevanja stanovanjske hiše, 300-litrski zalogovnik sanitarne vode, ekspanzijska posoda, črpalka, razdelilni kolektorji in varnostni ventili. Na sistem z možnostjo daljinskega krmiljenja je mogoče priključiti toplotno črpalko ali solarni sistem za ogrevanje vode.

Več kot 25 let razvojnega dela

Inovatika je dinamično podjetje kreativnih in inovativnih sodelavcev, katerih jedro izhaja iz Laboratorija za eksperimentalno mehaniko Fakultete za strojništvo Univerze v Ljubljani. Vizija in poslanstvo podjetja je razvoj novih proizvodov in tehnologij na področju gospodarne rabe energije. V bio-toplotni sistem IBS 48 h je bilo vloženih več kot 25 let razvojnega dela. Osnovni koncept temelji na patentirani tehnologiji izgorevanja lesne biomase za male kurilne naprave. Delne pravice uporabe patenta so v podjetju uspešno prodali enemu največjih svetovnih proizvajalcev malih kurilnih naprav.