Po prenovi gimnazijskega programa pred nekaj leti je pouk sodobnejši in ponuja paleto dejavnosti, pri katerih dijaki kažejo svoje znanje in talente; projektni dnevi in medpredmetne povezave ponujajo ozaveščeno in kritično učenje, vzgajajo k odgovornosti in zagovarjanju stališč. Naš gimnazijec stremi za znanjem, a ve, da ga plemeniti še mnogo stvari.

Z izbirnimi predmeti lahko ekonomski tehnik pridobi kar tri poklicne kvalifikacije! Modularno zasnovan pouk, veliko praktičnega dela, učna firma, praksa v tujini… so program naredili privlačen tudi današnjemu srednješolcu, ki bo že jutri lahko postal sodobni podjetnik ali pa nadaljeval s študijem.

Ponosni smo nase, na naše dijake in na njihove dosežke. Z optimizmom zremo v prihodnost in z njim bogatimo tudi naše dijake. Ne iščemo nemogočega, preprosto negujemo vrednote in tradicijo ter želimo iti v korak s časom.

Veča 10–11