Novomeška knjižnica Mirana Jarca letos praznuje 70 let. Skupaj z njo tudi njena ustanoviteljica, novomeška občina, praznuje še en, precej manj slaven jubilej, namreč 20 let od začetka obnove stavbe, ki še zdaj ni povsem končana. Na lepšo podobo še vedno čakajo pokriti večnamenski atrij knjižnice, po besedah direktorja Boruta Novaka njen najvitalnejši del, namenjen različnim prireditvam, prostori za domoznansko dejavnost, za avdio-video dejavnost ter za mladino.

»Seveda knjižnica tudi brez teh prostorov normalno deluje. A vendarle bi z njimi lahko svoje storitve bistveno izboljšali in še povečali obisk,« dodaja Novak. Tako denimo številne eksponate domoznanskega oddelka skladiščijo v prostorih, nedostopnih obiskovalcem.

»Pozivam naše ustanovitelje in financerje ter pričakujem, da bodo obnovo nadaljevali v letošnjem jubilejnem letu in bo dokončana v letu 2018, kot je predvideno v razvojnih programih in proračunih občine. Računamo tudi na delež državnih sredstev,« je dejal Novak. Po projektantskih ocenah za dokončanje obnove potrebujejo še 1,5 milijona evrov, skupaj z opremo pa po grobi oceni 2,4 milijona evrov, pravijo na ministrstvu za kulturo.

V kabinetu župana Gregorja Macedonija,so pojasnili, da je obnova knjižnice zastala leta 2008, ko je ministrstvo projektu prenehalo namenjati denar, predviden za izvedbo obnove, zaradi obsežnosti investicije pa je občina ni mogla zaključiti sama. Dejali so še, da občina dokončanje obnove še vedno umešča med prednostne investicije in jo bo nadaljevala, ko bo sofinanciranje zagotovila država.

A na strani države kaže bolj slabo. Zaradi finančne krize so sredstva za sofinanciranje investicij tako znižana, da ne omogočajo niti najnujnejših investicijsko vzdrževalnih del na državni kulturni infrastrukturi, so dejali na ministrstvu za kulturo. Zato možnosti za sofinanciranje dokončne obnove novomeške knjižnice »s pomočjo državnih sredstev ministrstva za kulturo ni, razen v primeru sprejetja novega zakona o zagotavljanju sredstev za nekatere nujne programe v kulturi« in nato seveda uspešnega kandidiranja na razpisu. Predlog zakona trenutno čaka na soglasje ministrstva za finance.

Več kot 600.000 knjig

Atrij je knjižnica sicer za silo uredila kar sama, toliko da v njem lahko vendarle izvedejo kakšno prireditev. »Minimalno smo uredili tudi prostore, kjer bosta bukvarna in čitalnica, ki jo bomo preselili nadstropje nižje. A to je zgolj obliž na to, kar je nujno treba narediti,« dodaja Novak.

Osrednja območna knjižnica za Dolenjsko, Belo krajino in Posavje, ki jo redno obiskuje več kot 16.000 članov, hrani več kot 600.000 enot knjižnega gradiva. Letno kupijo okrog 14.000 novih knjig. »Knjižnica živi, trend obiska se ne zmanjšuje, opažamo celo rahel porast, kljub lanski uvedbi članarine. Knjižnica sicer v današnjem času dobiva neko drugo funkcijo, ni več zgolj izposojevalnica knjig, temveč je postala predvsem mesto druženja, izobraževanja, informacij.