ASEF bo tako izbrancem med študenti višjih letnikov, magistrskega oziroma doktorskega študija financiral potovanje, bivanje in življenjske stroške za 10 tednov poletnega raziskovalnega programa na eni od naslednjih univerz:

- Harvard, kjer bo z mladimi delal dr. Peter Verovšek, ki deluje na področju mednarodne politične teorije;

- University of Southern California, kjer prof. Jernej Barbič išče študente, ki jih zanimajo numerične metode, računalniška grafika, hitra fizika, posebni efekti za film in podobne veje računalniške znanosti,

- Stanford University, kjer študente pričakuje prof. Jure Leskovec, ki se osredotoča na raziskovanje velikih podatkovnih baz ter analizo velikih družbenih in informacijskih omrežij,

- University of California Berkeley, kjer prof. Dawn Song išče študente, ki se osredotočajo na varnost v informatiki,

- University of California, San Francisco, kjer prof. Andrej Šali s pomočjo velikih informacijskih sistemov proučuje strukturo in funkcijo proteinov,

- University of California, San Francisco, kjer prof. Matija Peterlin dela na področju molekularne biologije, imunologije, virusov in genetike za potrebe reševanje imunskih pomanjkljivosti v primerih aidsa ali sindroma limfocitov,

- University of California Berkeley, kjer prof. Uroš Seljak deluje na področju teoretične, opazovalne in numerične astrofizike,

- Princeton University, kjer prof. Andrej Košmrlj dela na projektih fizike in mehanskega inženirstva.

Zainteresirani kandidati za štipendijo morajo v prijavi opisati svoje raziskovalno področje, izkušnje iz preteklih raziskovalnih projektov, predstaviti pa morajo tudi idejo oziroma tezo, ki bi jo radi preverjali med obiskom univerze. Poleg tega morajo prijavi priložiti še dve referenčni pismi, kjer mora vodja projekta nazorno opisati, kako je kandidat sodeloval pri določenem raziskovalnem projektu.

Rok za prijave je 31. marec, vse podrobnosti o prijavni dokumentaciji, zahtevah in pogojih za sprejem v raziskovalno elito pa se nahajajo na spletnem naslovu http://www.ase-fund.org/.