Nova izdaja Kosovelovih legendarnih konsov z naslovom Barž = kons, ki jo je »zakrivila« založba Miš, prinaša poleg konsov tudi Kosovelovo impresionistično liriko. Strokovnjak za mladinsko književnost Igor Saksida, ki je opravil izbor in napisal spremno besedo, meni, da tvorijo različni slogi pri Kosovelu celoto, se povezujejo in dopolnjujejo.

Prva novost knjige je novotvorjenka barž, s katero se je Saksida odločil poimenovati Kosovelovo zgodnejšo, nekoliko mehkejšo in bolj blagoglasno »baržunasto liriko«, kakor je svojo zgodnjo poezijo poimenoval pesnik sam. Slovo od »barža« in usmeritev vseh energij h »konsu« po mnenju Sakside nista bila tako dokončna in korenita, kot večinoma trdi literarna zgodovina. Kriterij pri izboru pesmi je bil tudi zanimivost za mlajšega, sodobnega bralca, ki lahko izve, kaj nam lahko Kosovel pove o resničnosti, v kateri živimo. Miš kot k mladim usmerjena založba jim želi ponuditi svež uvid v zapuščino Srečka Kosovela.

Druga novost knjige je, da je ilustrator Damijan Stepančič govorico Kosovelove poezije in filozofskih misli iz njegovega dnevnika nadgradil z novo, mestoma opazno citatno ilustracijo. pim