Les se vse pogosteje pojavlja tudi v plovilih, avtodomih in bivanjskih prostorih, tam, kjer ga še pred nekaj leti ne bi pričakovali, na primer v kopalnici. Med podjetji, ki so se uspešno prilagodila spremembam in se hkrati odzvala na vse večjo konkurenco, je tudi šentjernejsko podjetje Podgorje, ki ga vodi Marijan Kostanjšek. Podjetje je lani, po nekaj letih zmerne rasti prihodkov, občutno povečalo prodajo in prihodke z dobrih 20 milijonov evrov v letu 2014 dvignilo na skoraj 25 milijonov. Za letos pa že napovedujejo 27 milijonov evrov podaje. Podgorje proda 89 odstotkov svojih izdelkov matičnemu podjetju Adria Mobil, ki večinoma izvaža, drugo izvozijo sami.

Tretjina je žensk

Trenutno imajo 385 zaposlenih, od tega 33 delavcev iz agencij, trideset odstotkov kolektiva predstavljajo ženske. Ob povečanem povpraševanju po njihovih izdelkih, ki jih na primer najdemo tudi v barkah greenline, ki jih še naprej sestavljajo v Zapužah, trenutno potrebujejo več skupinovodij, CNC-operaterjev in strojnih operaterjev.

»Sodelovanje z nami je priložnost za vse, ki želijo delati na najbolj sodobnih lesnoobdelovalnih strojih, delati izdelke, ki se vgrajujejo v prestižne avtodome, počitniške prikolice in jadrnice, ki so prodajna uspešnica po vsem svetu, ter hkrati biti aktivno vpeti v okolje, ki ponuja karierni razvoj slehernemu zaposlenemu,« je poudarila Majda Krajnc, vodja kadrovsko-splošnega sektorja podjetja v Podgorju.

Kranjčeva zatrjuje, da so delovni pogoji v proizvodnji zelo dobri, saj imajo edini v Sloveniji med lesnopredelovalnimi podjetji klimatizirano proizvodno halo in tri robote, kar je dokaz, da lahko z roboti dela tudi lesna industrija.

Njihove plače so 1682 evrov bruto in so nad panožno dejavnostjo, kot tudi nad povprečjem zasebnega sektorja in republiškega. Zaposleni, ki delajo na CNC-strojih v več izmenah, imajo povprečno 1200 evrov bruto plače ter dodatke in stimulacijo.

»Vsi kandidati, ki vidijo izziv v naši delovni sredini, naj imajo IV., V., VI. ali VII. stopnjo izobrazbe lesne oziroma druge tehnične smeri, na primer strojne, elektro, logistične ali mehatronične. Obvezno je tudi znanje branja načrtov, želene so delovne izkušnje z vodenjem in delom na CNC- oziroma lesnoobdelovalnih strojih. Zaradi narave dela je zaposlitev primernejša za moške. Z izbranimi kandidati bomo sklenili delovno razmerje za določen čas z možnostjo kasnejše zaposlitve za nedoločen čas. Novi sodelavci bodo najprej dobili pogodbo za en mesec, da tudi sami ocenijo, ali se vidijo pri nas. Ker pa si z zanesljivimi sodelavci želimo dolgoročnega sodelovanja, bomo pozneje najverjetneje sklenili pogodbo za nedoločen čas,« je dodala Majda Krajnc.

Vsak novozaposleni delavec dobi ob zaposlitvi mentorja, ki ima nalogo, da ga čim prej pouči o delovanju stroja in usposobi za zamenjave orodij in kakovostno opravljanje delovne operacije. Povprečna starost v podjetju je 42 let, fluktuacija je majhna, zato je večina zaposlitev potrebna zaradi večanja obsega proizvodnje.

Zahteve kupcev po vedno novem oblikovanju pohištva, novih metodah dela in skrajševanju dobavnih rokov bodo od družbe terjale v prihodnjih letih dodatne zaposlitve razvojnikov in inženirjev logistike, je še naštela Majda Krajnc.

»Od kandidata pričakujemo, da je usmerjen v rezultate dela, kakovost, strokovnost, kompetentnost in stalno učenje, kot tudi v ustvarjalnost in inovativnost, k osebni zavzetosti in pripadnosti, k situacijski odzivnosti in sprejemanju sprememb in prilagodljivosti,« je poudarila Majda Krajnc, ki prijave sprejema na naslov e-pošte: majda.krajnc@podgorje.si do 26. februarja.

Kadrovske štipendije

Da si pravočasno zagotavljajo tehnični kader, vsako leto razpišejo do sedem štipendij za smeri mizar, lesni tehnik in inženir lesarstva. Tako zapolnjujejo vrzel, ki bi lahko nastala ob ukinitvi obveznega vajeništva, ki ga država sedaj vnovič uvaja. Že v prihodnjem šolskem letu naj bi namreč izvedli praktična pilotska preverjanja različnih modelov vajeništva v različnih dejavnostih, med izbranimi devetimi poklici so izbrali tudi poklic mizarja ter upravljalca strojev, ki jih potrebujejo tudi v Podgorju.

Vsem štipendistom ponujajo opravljanje delovne prakse. Vsak štipendist, ki se zaposli, opravlja pripravništvo, ki sicer ni obvezno, vendar se s tem hitreje vključi v delovne procese. Tudi letos bodo lahko vsi, ki razmišljajo o poklicu mizarja, lesnega tehnika ali inženirja lesarstva, po končani osnovni šoli oddali vlogo za kadrovsko štipendijo. jpš