Kaže, da je v ravenskem superzavodu, kot v javnosti Ravenčani najraje poimenujejo tamkajšnji javni zavod, ki je pod eno streho združil kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti, s prihodom novega direktorja Aleša Logarja zavel svež veter.

Logar se je nemudoma lotil dela in tudi ukrepov, potem ko je ugotovil, da je imel na zadnji dan minulega leta omenjeni zavod za skoraj 238.000 evrov dolga. »Zato smo takoj začeli iskati rešitve, ki bi zavodu omogočale optimalno poslovanje. Ugotavljam, da je trenutni način financiranja nesprejemljiv, zato sem na občino, ki je naša ustanoviteljica, že podal predlog za nov, boljši in lažji način financiranja,« je povedal Logar, ki je na nekaterih področjih tudi že reorganiziral delo zaposlenih. Tako so zaposleni na področju vzdrževanja s 1. februarjem začeli delati izmensko, saj je, je dejal Logar, nedopustno, da je popoldne, ko se izvaja večina dejavnosti, v službi le gostinsko osebje.

Logar je tudi napovedal, da bo prednostna naloga vzpostavitev nove spletne strani zavoda. »To že pripravljamo, saj se zavedamo pomena spletnih obvestil za obveščanje naših gostov, obiskovalcev in tudi širše javnosti,« je dejal Logar ter napovedal tudi številne akcije in ugodne cenovne pakete tako na smučišču Poseka kot tudi plavanju in savni. »Sploh pa si bom prizadeval za izboljšanje komunikacije med zavodom in občino ter drugimi društvi, zavodi in podjetji v občini,« je še povedal Logar.

Kot novost je napovedal tudi uvedbo kartice zvestobe, s katero bi spremljali navade gostov, njihove potrebe in želje. Prav tako se Logar ozira za evropskim denarjem, ki bi lahko bil na voljo v prihodnji evropski kohezijski perspektivi, namerava pa tudi kandidirati na norveškem finančnem mehanizmu, prek katerega bi lahko pridobili nepovratna sredstva za sofinanciranje večjih projektov. »Naša glavna skrb je trenutno tudi energetska sanacija objektov, ki so zaradi dotrajanosti res potratni,« je razkril Logar. In kakšni so prvi odzivi zaposlenih? Za zdaj so zadržani. A pravijo, da je direktor v prvih dneh pokazal veliko zagnanost in je zelo energičen.