Leta 2014 so na Mestni občini Nova Gorica sprva načrtovali 52 milijonov evrov prihodkov, na koncu pa v proračun dobili vsega 34 milijonov ali manj kot tretjino načrtovanega denarja. Nadzorni odbor občine, ki ga vodi Miloš Pavlica, zato opozarja, da je bilo načrtovanje proračuna slabo. »Po naši oceni in ugotovitvah je v primerjavi z drugimi občinami v Novi Gorici bistveno premalo kapitalskih prihodkov. Verjetno se v preteklosti glede tega niti ni bilo treba angažirati, ker so predvsem dohodki iz igralništva zagotavljali normalno delo občine. V zadnjem času se nam to ne dogaja več. Zaradi tega je tudi slabša likvidnost občine in v lanskem letu je bil to resen problem,« pojasnjuje Pavlica.

Posebnih pohval nadzorni odbor ni delil niti na področju naložb. Resda je leta 2014 propadla naložba v regijsko odlagališče in resda se je naložba v čistilno napravo zamaknila (gre za eni od zgodovinsko denarno najtežjih naložb) in sta porušili načrte, a v nadzornem odboru kljub temu menijo, da so ključni projekti v občini premalo načrtovani in relativno slabo nadzorovani. Pavlica med problemi omeni tudi slab nadzor nad podeljevanjem posameznih sredstev, posebno subvencij. »Konkretno smo pregledali področje kmetijstva in ugotovili, da je bilo v zadnjih šestih letih zelo malo nadzora na samem terenu in da so bila nekatera sredstva porabljena nenamensko,« dodaja Pavlica.

Župan: Načrtovanje je nepredvidljivo

Župan Matej Arčon pojasnjuje, da načrtovanje odhodkov in prihodkov temelji na predpostavki idealnih okoliščin, da pa realizacija v številkah velikokrat ne odraža tistega, kar je bilo res narejeno. Čeprav je doslej veljalo, da načrtovanje vsaj davčnih prihodkov ni posebej problematično, pa tudi to ne drži več, saj se razmere na področju financ v državi dnevno spreminjajo, opozarja župan. Nedoseganje načrtov opravičuje z zamikom gradnje čistilne naprave, vračilom komunalnega prispevka enemu od podjetij, vračilom preveč plačanega stavbnega nadomestila Hitu in zakasnelimi nakazili sredstev s strani države. V odzivu na poročilo župan poudarja, da je načrtovanje v takšnih razmerah zelo nepredvidljivo. Pavlica se strinja, da so razmere težke. A težke so za vse. »Dejstvo je, da nekatere občine tudi v teh razmerah znajo načrtovati in delajo dobro, pa čeprav poslujejo v popolnoma enakih razmerah kot Nova Gorica. Ravno v takih težkih trenutkih se je treba večkrat usesti in sestaviti ekipe, ki temeljito delajo, in opustiti lagodne načine dela iz preteklosti, ko po tem ni bilo potrebe,« predlaga Pavlica.

Nadzorni odbor je občini glede na njeno visoko zadolženost in potrebo po svežih sredstvih predlagal tudi, naj preveri možnosti za nove kapitalske prihodke oziroma bolje gospodari s svojim premoženjem. Direktorica občine Vesna Mikuž odgovarja, da se s problemom upravljanja premoženja ukvarjajo vse od začetka mandata. Naredili so že popis občinskih zemljišč in stavb ter premoženja, ki ga imajo v lasti krajevne skupnosti. »Naloga letošnjega leta je, da se začne prodajati tisto, česar občina ne potrebuje,« odgovarja Mikuževa.