V novem urgentnem centru v Šempetru pri Gorici od včeraj delujeta internistična in kirurška prva pomoč. Vzpostavili so tudi triažo. Trenutno čakajo še na enoto za hitre preglede. V celoti bo urgentni center zaživel sredi januarja prihodnje leto, ko se bo iz novogoriškega zdravstvenega doma preselila tudi dežurna služba.

»Za nemoteno delovanje urgentnega centra potrebujemo 60-člansko ekipo. Trenutno nam še primanjkuje kadra. V prihodnjih letih bomo zaposlili vsaj 15 specialistov urgentne medicine in prav toliko diplomiranih medicinskih sester za zdravstveno nego. Doslej smo jih na novo sprejeli 30 in šest čistilk. Delovanje urgentnega centra bo pomembno spremenilo način oskrbe urgentnih bolnikov, ki jim bosta odslej na voljo vsa strokovna pomoč in diagnostika na enem mestu,« je povedala Dunja Savnik Winkler, direktorica za strokovno-medicinske zadeve v šempetrski bolnišnici.

Gradnja urgentnega centra je stala pet milijonov evrov, od tega je bolnišnica prispevala dva milijona lastnih sredstev. Center se razprostira na površini 1100 kvadratnih metrov. Razveseljivo je, da imajo vso potrebno opremo , ki jo potrebujejo za nemoteno delovanje. »Vsi urgentni bolniki v center vstopajo skozi en vhod. Izjema so tisti z življenje ogrožajočimi stanji, ki imajo dostop skozi vhod za reševalna vozila,« pojasnjuje Savnikova in poudarja, da je velika novost urgence triaža, kjer so obravnavo bolnikov razdelili na sektorje, ti pa ob prihodu dobijo zapestnice različnih barv. Življenjsko ogroženi (rdeči sektor) so obravnavani takoj, bolniki z oranžno zapestnico v desetih minutah, z rumeno v eni uri, z zeleno v dveh, najmanj nujni z modro zapestnico pa v največ štirih urah. Iz novogoriškega zdravstvenega doma se v Šempeter tako seli dejavnost nujne medicinske pomoči in dežurne službe, medtem ko zagotavljanje nujne medicinske pomoči za zdravstvena domova Ajdovščina in Tolmin ostaja nespremenjeno. V novogoriškem zdravstvenem domu ostaja tudi predbolnišnična nujna medicinska pomoč z zdravnikom in reševalno ekipo za teren ter nujno reševalno vozilo s tehnikom in brez zdravnika.