Da je enakopravna vključenost invalidov v delovno okolje zanje izjemno pomembna, se zavedajo v marsikaterem najboljšem zaposlovalcu Zlate niti. Eden takšnih je tudi proizvodno podjetje Steklarna Hrastnik, v preteklosti že finalist izbora Zlate niti, kjer se intenzivno pripravljajo na ustanovitev invalidskega podjetja, katerega glavna dejavnost bodo storitve pakiranja in kontrole, vzdrževanja, administrativna dela in storitve varstva pri delu.

V načrtovanem invalidskem podjetju bodo skladno s poslovnim načrtom zagotovili ustrezne kadre, proizvodne oziroma storitvene programe in prostore, ki so ustrezna podlaga za normalno poslovanje in prepoznavnost invalidskega podjetja. Pripravljene imajo tudi ustrezne programe usposabljanja delavcev in prilagoditve delovnih mest, s čimer bodo lahko zagotovili uspešno zaposlovanje invalidov, je še pisalo v soglasju vlade Republike Slovenije za začetek postopkov ustanovitve invalidskega podjetja.

Ugodnosti bodo vračali v investicije in izboljšanje razmer dela za invalide

»Dokončno pridobitev statusa od pristojnega ministrstva pričakujemo v prvem tromesečju prihodnje leto. V letu 2016 bomo postopoma prezaposlili v invalidsko podjetje približno 90 naših zaposlenih, od tega bo polovica invalidov. Dejavnost podjetja bo predvsem pakiranje in kontrola, vzdrževanje, administrativna dela in storitve iz varstva pri delu,« pojasnjujejo v hrastniški steklarni, kjer so v minulih letih veliko vlagali v zadovoljstvo zaposlenih.

Vodstvo je namreč prepričano, da le zadovoljni delavci uspešno opravljajo svoje delo, in tudi pri njih se je izkazalo, da so z višanjem stopnje zadovoljstva med zaposlenimi nižali število bolniških odsotnosti ter napak pri delu, hkrati pa tudi izboljševali kakovost izdelkov. »Z ustanovitvijo invalidskega podjetja bomo zagotovili reintegracijo ter enakopravno vključenost invalidom v delovno okolje. Z izboljšanjem delovnih pogojev, ki jih bo omogočalo novoustanovljeno podjetje, bomo zagotovili varno, dostopno in zdravo delovno okolje za naše zaposlene. Zagotovili jim bomo tudi usposabljanje in njihov nadaljnji poklicni razvoj. Od države bomo deležni oprostitve in ugodnosti pri plačevanju prispevkov,« je o načrtih za invalidsko podjetje povedal generalni direktor Steklarne Hrastnik Andrej Božič, vesel, da so pri tem dobili tudi podporo države.

»Sredstva iz naslova oprostitev in ugodnosti pri plačevanju prispevkov, ki jih bomo na tak način pridobili, bomo porabili za investicije, ki pomenijo boljše pogoje dela za invalide, hkrati pa bi posredno seveda lahko zagotovili zaposlitev še dodatnih invalidov,« je dejal prvi mož hrastniške steklarne.