Občina Izola se bo za vračilo kupnine za prodano zemljišče podjetju Riba skupaj z zamudnimi obrestmi dodatno zadolžila. Več kot milijon evrov bodo v dogovoru s podjetjem nakazali januarja. Zato so na občini morali sprejeti že drugi rebalans, ki predvideva 23,03 milijona evrov prihodkov in slabih tristo tisočakov manj odhodkov.

Svetniki so za izplačilo odškodnine potrdili zadolžitev pri poslovnih bankah. Po pravnomočni sodbi vrhovnega sodišča bi Izola sicer znesek podjetju že morala nakazati, a sta se stranki dogovorili, da rok plačila podaljšata do konca naslednjega meseca.

Riba je zavestno kupila nekaj nedorečenega

Na izredni seji občinskega sveta je župan Igor Kolenc ponovno poudaril, da je v primeru Ribe »občina (pod županom Tomislavom Klokočovnikom, op. p.) prodajala nekaj nedorečenega, Riba pa zavestno kupovala nekaj nedorečenega«. Kolenc sicer vztraja, da bodo na vrhovno sodišče vložili revizijo in skušali sporno kupnino dobiti nazaj. Odgovornost za nastalo situacijo je župan znova zvalil na prejšnjega župana Tomislava Klokočovnika, svetnike pa prosil, naj podprejo nov predlog rebalansa proračuna.

Da je zadevo delno zakuhala tudi Riba sama, je svetnikom pojasnjevala odvetnica Monika Mavsar. Občina Izola in podjetje sta namreč pogodbo sklenili leta 2009, v naslednjem letu pa podpisali aneks, v katerem so bila zaobjeta tudi zemljišča, ki sploh niso bila v lasti občine. Riba je privolila v takšno kupčijo in s tem tudi v posledice, ki bi jih lahko takšen posel imel. Poleg tega je bilo podjetje po besedah odvetnice v letih do 2014 precej neodzivno, saj je na občino naslovilo zgolj en poziv k vpisu v zemljiško knjigo.

Koliko tožb še grozi proračunu?

Da naj bi podjetje Riba, ki je v polovični lasti Suvade Maver, četrtinski delež pa imata Aleš in Mitja Glavič, točno vedelo, v kako sporen posel se spušča, je ocenil tudi svetnik iz liste Združeni za Izolo Edi Grbec. Podjetje si je namreč na sodišču poleg odškodnine priborilo še za 180.000 evrov obresti.

Svetniki so Kolenčev predlog rebalansa sprejeli s štirinajstimi glasovi za in osmimi proti. Opozicija je predlagala amandma, naj občina finančno zagato delno omili z začasno opustitvijo projekta Mala barka (turistična promocija pomorske, ribiške in ladjedelniške tradicije), ki ga je Kolenc svetnikom predstavil pri prejšnjem rebalansu, pri čemer bi Izola lahko privarčevala približno 120.000 evrov. Amandmaja niso sprejeli.

Opozicijski svetniki so župana opozorili tudi na odškodninski zahtevek v višini dobrih 972.000 evrov, ki ga Riba od občine terja zaradi povzročene poslovne škode. Obenem pa so župana pozvali, naj svetnikom razkrije vse sodne postopke, v katerih je udeležena občina, »da ne bi v kratkem naleteli na še kakšno skrito bombo«.