Avtorice projekta Gajo Mežnarić Osole, Nušo Jelenec in Katarino Dekleva je med raziskovanjem užitnih divjih rastlin v fužinski soseski z zdravilnim, a invazivnim japonskim dresnikom seznanil Dario Cortese, poznavalec divjih užitnih rastlin.

Poln antioksidantov in z okusom po rabarbari

Ta užitna rastlina z veliko vsebnostjo antioksidantov in okusom po rabarbari s svojimi močnimi koreninskimi prepleti uničuje infrastrukturo in znižuje biotsko raznovrstnost. Neskladje med zaželenimi in nezaželenimi lastnostmi rastline je avtorice spodbudilo k poglobljenemu raziskovanju, v okviru katerega so se naučile ustrezno odstranjevati rastlino, iz nje izdelovati celulozo in papir, jo uporabiti kot hrano (najboljša je menda z umešanimi jajci) in iz nje pridobivati intenzivno rumeno barvilo.

Veliko možnosti za koristno uporabo

Jeseni je projekt podprlo ministrstvo za kulturo, Muzej za arhitekturo in oblikovanje pa je vanj vstopil kot producent. Vzpostavilo se je partnerstvo med Inštitutom za celulozo in papir, društvom Re-Generacija, Mojstrskimi delavnicami Vevče in Oddelkom za industrijsko in unikatno oblikovanje ALUO. Odprle so se neslutene možnosti uporabe celuloze japonskega dresnika – tako za izdelavo papirja kot druge na celulozi osnovane materiale. Razstava prinaša informacije o tem, na kakšne načine je mogoče koristno uporabiti to razširjeno rastlino, ki, kot se je pokazalo, vendarle ni samo škodljiva.