Na včerajšnji dražbi je novomeški občini uspelo za izklicno ceno 410.000 evrov prodati dolgoletno mestno sramoto, nekdanjo občinsko stavbo na Novem trgu 6. Čeprav je bilo zanimanja za nakup po besedah podžupana Boštjana Groblerja v zadnjem času precej, je bil dražitelj le eden. »Vlagatelj je v našem okolju sicer dokaj neznan, a na podlagi dokumentov, ki smo jih pridobili, in javno dostopnih podatkov vidimo, da gre za zelo kredibilnega kupca.« O podrobnostih na občini ne želijo govoriti, dokler pogodba s kupcem ne bo podpisana. Po neuradnih informacijah naj bi šlo za gradbeno podjetje Trgograd iz Litije s 120 zaposlenimi, a nam včeraj ni uspelo priti do lastnika in direktorja Andreja Poglajna.

Stavbo, v kateri so bili dolga leta uradi občine in upravne enote, je leta 2006 občina prodala podjetju Elektroservisi za okrog 3,3 milijona evrov. Dve leti kasneje jo je odkupilo trebanjsko podjetje Betonal, ki je šlo kmalu zatem v stečaj in nepremičnina je leta 2010 pristala v rokah Hypo Leasinga. Septembra letos jo je občina odkupila za 370.000 evrov (brez davka).

Pogodba, ki naj bi jo podpisali v osmih dneh, je po Groblerjevih besedah zelo zavezujoča, kupec bo moral izpolniti tri poglavitne pogoje. Objekt bo treba zrušiti v 90 dneh, pri čemer bo moral že ob samem podpisu pogodbe priložiti bančno garancijo za zavarovanje obveznosti rušitve v višini 100.000 evrov. V roku enega leta se bo moral novi lastnik lotiti spremembe občinskega podrobnega prostorskega načrta, saj obstoječi predvideva osemnadstropno stavbo, kar pa je nesprejemljivo. S tem bi se namreč povsem spremenila veduta mesta z znamenitim kapitljem. Kupec mora nato izvesti še dvostopenjski javni natečaj.

Po Groblerjevih besedah bodo v pogodbi močne varovalke, tako da so kakršni koli špekulativni nameni izključeni. Če bi jih občina vendarle zaznala, bo imela sama predkupno pravico za enako ceno, kot je objekt prodala. Tudi če kupec ne bi rušil v postavljenih rokih, mu lahko občina to naroči na njegove stroške. ds