Preden prvič v sezoni zakurite, preglejte kamin in dimnik, če imata razpoke, če se kje nalaga kreozot (lepljiva zmes smole, saj in drugih stranskih proizvodov gorenja, ki je lahko vnetljiva in jedka) ali če so v dimniku prepreke. Na njegovem vrhu mora biti postavljena zaščita za ptice in druge živali. Pokličete lahko tudi profesionalnega dimnikarja, ki bo preveril in očistil sistem.

Kurite le dovolj suh les

Pomembno je, da uporabite les, ki je dovolj suh. Idealno bi morali biti kosi lesa manjši in se sušiti vsaj leto dni pred kurjenjem. Suh les namreč gori z manj dima in bolj enakomerno. Ne uporabite pobarvanih ali s pritiski oblikovanih kosov lesa ter preprečite pršenje isker v dnevno sobo tako, da pred kamin namestite zaščitno ploščo. Prepričajte se, da je kanal za dovod zraka v kamin odprt, še preden zakurite, in ga imejte odprtega tudi, če v kaminu tli le še žerjavica. Nikoli ne uporabljajte vnetljivih tekočin, da zakurite ogenj.

Vnetljivi predmeti na varni razdalji

Vnetljive predmete, denimo odeje in zavese, imejte na varni razdalji od kamina. Izogibajte se tudi velikemu ognju, saj lahko v dimniku z nekaj naloženimi sajami in kreozotom povzroči požar. Pri roki imejte za vsak primer hišni gasilni aparat. Namestite in redno preverjajte tudi detektorje dima in ogljikovega monoksida.

Dovolj svežega zraka

Kamin zahteva veliko količino zraka. V manjših prostorih se prepričajte, da je na voljo dovolj svežega zraka. Preden odstranite pepel, se prepričajte, da je popolnoma ohlajen. Pepel dajte v kovinsko posodo s pokrovom, na nevnetljiva tla ali na zemljo, daleč od potencialno gorljivih snovi.

Vir: www.enterprisenews.com