Brezposelnost se je v letošnjem letu do konca septembra zmanjševala, v oktobru pa je zavod zabeležil porast zaradi večjega priliva mladih iz izobraževanja.

V novembru se je število registriranih brezposelnih zmanjšalo za 76 na 107.412 oseb, tako da je brezposelnost ostala bolj ali manj na ravni predhodnega meseca. V letni primerjavi je bilo 6,9 odstotka manj brezposelnih.

Povprečno število brezposelnih je bilo v enajstih mesecih v primerjavi s povprečjem enakega obdobja manjše za 6,2 odstotka, na kar je poleg zaposlovanja vplival predvsem manjši dotok novih brezposelnih oseb, tako trajno presežnih delavcev in stečajnikov kot iskalcev prve zaposlitve.

Kljub padcu števila registriranih brezposelnih pa zaposlovanje po drugi strani oživlja počasneje kot lani. Obseg zaposlovanja brezposelnih se je glede na lansko leto zmanjšal za 2,9 odstotka. Poleg tega na zavodu opozarjajo na izrazitejši strukturni vidik brezposelnosti. Povečujejo se namreč deleži dolgotrajno brezposelnih oseb, žensk ter starejših. Glede na izobrazbo najbolj narašča delež brezposelnih s terciarno izobrazbo.

Ob nadaljevanju ugodnih gospodarskih gibanj iz letošnjega leta na zavodu sicer pričakujejo, da se brezposelnost v prihodnjem letu ne bo povečevala, a podrobnejše ocene še pripravljajo, so še zapisali.