V družbi znanja, kjer poraba in ustvarjanje temeljita na intelektualnem kapitalu, so trije T: tehnologija, talent in toleranca oziroma strpnost tesno povezani z gospodarskim in družbenim razvojem, poudarjajo na Martin Prosperity Institute, kjer so znova izmerili globalni indeks kreativnosti.

Po modelu gospodarskega razvoja merijo tehnologijo oziroma vložek posamezne države v raziskave in razvoj ter število patentov, talent oziroma delež odraslih s terciarno izobrazbo in s poklici v kreativnih industrijah, tolerantnost oziroma odnos do emigrantov, rasnih in etičnih manjšin ter istospolno usmerjenih. Vodilna država pri tehnologiji je Južna Koreja, talent je najvišje ocenjen v Avstraliji, tolerantnost pa v Kanadi.

Avstralija na vrhu, Singapur deveti

Na vrhu razporeditve med 139 državami je Avstralija, ki je sicer najbolje ocenjena po talentu, po tehnologiji je na visokem sedem mestu, po strpnosti pa četrta. Sledijo ji ZDA, ki imajo med tremi T najnižje ocenjeno tolerantnost in so na 11. mestu, ter Nova Zelandija, ki pa je prav po tolerantnosti zelo odprta družba. Od četrtega do 8. mesta so evropske države, Singapur pa na devetem mestu.

In kako sta se uvrstili državi »evropskega gospodarskega vlaka« – Nemčija in Francija? Med prvimi 25 državami je Nemčija skorajda na sredini, saj zaseda »šele« 14. mesto. Njen najšibkejši T je talent, pri čemer so raziskovalci merili poleg deleža visoko izobraženih še delež ljudi, ki delajo na področju razvoja tehnologij in znanosti, umetnosti in kulture, medijev, posla in menedžmenta, izobraževanja, zdravstva in prava. Nemčija je namreč šele na 28. mestu. Francija je pozicionirana enako kot Slovenija, in sicer na 16. mesto, kjer je skupaj s Švico. Francija je podobno kot Švica podobno uvrščena pri talentu (16.) in tolerantnosti (16.), najslabša pa je tako kot Nemčija pri talentu (26.).

Odprte družbe privlačijo kreativne ljudi

Slovenija je pri merjenju vložka v raziskave in razvoj na solidnem 17. mestu, med najboljšimi desetimi (na 8. mestu) je pri talentu, tako kot pred dvema letoma pa je porazno uvrščena pri tolerantnosti, saj je šele 35. Raziskovalci so pri ugotavljanju tolerantnosti države upoštevali delež ljudi, ki ocenjujejo, da so njihova mesta primerna za ustvarjanje in življenje, ter delež ljudi, ki ocenjujejo, da so njihova mesta odprta za istospolno usmerjene. Ob tem raziskovalci poudarjajo, da je odprtost družbe pomembna, saj raznolikost spodbuja gospodarski razvoj, okolja, ki so odprta za drugačnost, pa privlačijo ustvarjalne ljudi z vsega sveta, kar spodbuja nastajanje inovacij in zagonskih podjetij, ki ustvarjajo nove industrije.

Naši severni sosedi Avstrijci so po globalnem indeksu kreativnosti na 20. mestu, Italijani pa na 21. Bolje od Slovenije so se odrezale še Nizozemska, Norveška, Velika Britanija in Irska. »Tovrstna merjenja niso smiselna. Lahko nam dajo napačno predstavo, da smo 'še kar v redu' in posledično zaspimo, namesto da bi stremeli k odličnosti. Prevečkrat se zadovoljimo s povprečnim rezultatom, namesto da bi si želeli biti najboljši. To se nato odraža povsod, tudi pri uspešnosti podjetij, gospodarstva in konec koncev pri plačah,« poudarja Blaž Zupan z Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani. jpš