Novogoriška občina želi z ureditvijo humanitarnega centra s prostori za brezdomce, razdeljevalnico hrane in pro bono ambulanto v nekdanjem samskem domu Primorja najranljivejšim skupinam prebivalcev zagotoviti minimalne življenjske pogoje. Prostore, ki so jih odkupili v stečaju gradbinca, naj bi postopoma začeli urejati konec leta, a zapletlo se je še pred začetkom pripravljanja načrtov.

Takoj, ko so iz medijev izvedeli, da se načrtuje gradnja centra, so se oglasili okoliški prebivalci. Začeli so zbirati podpise proti gradnji humanitarnega centra, pa čeprav niti niso vedeli, kakšni programi se v njem pripravljajo. »V glavnem smo proti postavitvi centra na načrtovani lokaciji, nismo pa proti ureditvi centra na drugem mestu,« je pred časom dejal Cveto Mrakič, eden redkih, ki so se izpostavili z imenom in priimkom.

Po stanovanjskih blokih v Bidovčevi, Marušičevi, Erjavčevi in Bazoviški ulici, zasebnih hišah in med zaposlenimi v podjetju Presta so zbrali okoli 160 podpisov, peticijo pa so že predali novogoriškemu županu Mateju Arčonu.

»Pri umeščanju tovrstnih vsebin v prostor je potrebnega veliko razumevanja in strpnosti v okolju. V Novi Gorici že deluje don Pierinova skupnost Srečanje v frančiškanskem samostanu v Kostanjevici, kjer so izkušnje sobivanja zelo pozitivne in so premagale prvotne pomisleke. V humanitarnem centru gre za popolnoma druge vsebine, ki bodo potekale pod nadzorom in strokovnim vodstvom,« je povedal Matej Arčon.

Načelnica oddelka za družbene dejavnosti Marinka Saksida pa dodaja: »Načrti so pripravljeni. Sredi prihodnjega meseca bomo javnosti predstavili vsebine humanitarnega centra. Odgovorili bodo na vsa vprašanja, ki zanimajo Novogoričane, prav tako tudi na vprašanja prizadetih stanovalcev. Najprej bi uredili program za brezdomce. Na centru za socialno delo je prijavljenih deset, približno toliko se jih tudi zbira v parku v Novi Gorici. Prav tako v prvi etapi načrtujemo pro bono ambulanto. Po ocenah naj bi jo na mesec obiskalo sto in več ljudi.« Načelnica je prepričana, da bodo s prizadetimi prebivalci po predstavitvi našli skupni jezik in da bo gradnja humanitarnega centra stekla pred koncem leta.

Naj spomnimo, da podpisniki peticije predlagajo, da bi namesto humanitarnega centra v bližini njihovih blokov raje videli večnadstropno garažno hišo ali prostore za dnevni center Žarek. Sprejeli bi tudi študentski kampus ali pa otroško igrišče.