Sicer pa je brezposelnost oktobra letos zrasla manj kot v enakem obdobju lani, ko se je brezposelnost oktobra 2014 glede na september dvignila za tri odstotke. Z gospodarsko rastjo in (končno) povečevanjem zaposlovanja se spreminja tudi usmeritev aktivne politike zaposlovanja. V preteklih letih je bila usmerjena predvsem k mladim, največji žrtvi gospodarske krize, poslej bodo največ pozornosti namenili tako imenovanim ranljivim skupinam na trgu dela – starejšim, dolgotrajno brezposelnim, tistim z nizko izobrazbo in težje zaposljivim mladim.

»Gre za normalno reakcijo na gospodarsko rast in okrepljeno zaposlovanje. Ko se začnejo odpirati nova delovna mesta, dobijo najprej delo mladi in bolje izobraženi. Zato moramo zdaj pomagati tistim, ki se najteže zaposlijo,« je v nedavnem intervjuju za Dnevik povedala Barbara Gogala z Zavoda RS za zaposlovanje.

„Aktivna politika zaposlovanja je bila v zadnjih letih osredotočena zlasti na mlade. V tem okviru je bilo v EU uvedeno tudi jamstvo za mlade, s katerim so se države zavezale, da vsakemu mlademu iskalcu zaposlitve v štirih mesecih ponudijo zaposlitev, pripravništvo ali nadaljnje usposabljanje. V Sloveniji se pri jamstvu za mlade nismo ustavili le pri zavezi o zaposlitvi ali nadaljnjem izobraževanju. Jamstvo smo razširili na kar 36 ukrepov, do katerih pa so mladi zelo kritični,“ je dejala Barbara Gogala.

Na današnji dan je v bazi Zavoda RS za zaposlovanje na voljo 1225 razpisanih delovnih mest, brezposelnih pa 104.758 ljudi. Med najbolj iskanimi so prodajniki in kuharji, natakarji, bolničarji negovalci, ki jih potrebujejo predvsem domovi za ostarele, medicinske sestre, CNC operaterji, vozniki tovorih vozil, gradbeni delavci, avtoličarji, avtokleparji in mehaniki, razvijalci programske opreme, čistilci, električarji, ključavničarji, mizarji, različni monterji in varilci.