Starši, ki vsakodnevno žonglirajo s službenimi in družinskimi obveznostmi ter ne morejo računati na pomoč babic in dedkov, v prestolnici niso prepuščeni le zasebni ponudbi otroškega varstva in sivemu trgu, temveč je njihovo potrebo prepoznala tudi Mestna občina Ljubljana. Največ triurno varstvo otrok, starejših od štirih let, je za štiri evre na uro denimo na voljo staršem v občinskem Družinskem centru Mala ulica (obvezna je prijava dan prej), že vrsto let pa občina sofinancira tudi občasno varstvo na domu.

To nalogo so letos tako kot v minulih letih zaupali Sezamu – združenju mladih, staršev in otrok, ki med drugim tudi usposablja varuške in varuhe otrok, ti pa za varstvo prejmejo največ štiri evre na uro. »Treba je poklicati vsaj en dan prej, še bolje pa je, če starši pokličejo dva dni pred želenim varstvom. Ko so enkrat zadovoljni s svojo varuško, se lahko tudi sami dogovarjajo o občasnem varstvu,« pojasnjujejo v združenju, ki je dosegljivo na telefonski številki 041/960 257 in elektronski pošti info@zdruzenje-sezam.si.

Pomoč, ko otrok ni sprejet v vrtec

Sezamove varuške bodo opravljale varstvo na domu do konca leta, prejšnji teden pa je občinski oddelek za predšolsko vzgojo in izobraževanje že objavil javni razpis za sofinanciranje dejavnosti za predšolske otroke za prihodnje leto. »Ciljna skupina so starši z manj stabilnim delovnim časom, ki jim ponudba varstva v vrtcih časovno ne ustreza. Ponudba dopoldanskega varstva je tudi eden od ukrepov za začasno pomoč družinam, katerih otroci niso dobili prostega mesta v vrtcu,« pojasnjujejo na pristojnem oddelku, kjer so podpiranje neinstitucionalne skrbi za otroke v najzgodnejšem obdobju vključili v občinsko strategijo vzgoje in izobraževanja za obdobje 2009–2019.

Po njihovih pogojih lahko za organizacijo popoldanskega in večernega, izjemoma pa tudi dopoldanskega varstva na domu kandidirajo le neprofitne organizacije, torej zavodi ali društva, ki imajo registrirano dejavnost in sklenjene pogodbe z ustrezno usposobljenimi izvajalci otroškega varstva. Ti morajo imeti vsaj pet let izkušenj. Storitev mora biti dostopna vsem staršem in otrokom pod enakimi pogoji, v prijavi določena cena pa mora ostati fiksna vse leto.

Orali ledino in vztrajali

Direktorica združenja Seznam Nada Kirn Špolar je potrdila, da se bodo ponovno prijavili na razpis, saj so tudi nastali zato, da bi pomagali mladim družinam, ki so obremenjene s službenimi in domačimi opravili. Mladi psihologi, pedagogi, sociologi in ekonomistka so z idejo o servisu za družine začeli že pred 26 leti, ko družbena klima še ni bila naklonjena tovrstnim oblikam varstva zunaj vrtcev, ki niso bile sprejete z odprtimi rokami. Toda kljub temu so vztrajali – skozi leta je njihova baza varušk in varuhov postala zelo obsežna. »Varuške, ki so danes že mamice, zdaj uporabljajo naše storitve, otroci, ki so jih pazile, pa prihajajo na tečaje. Mnoge Sezamovke so pri nas dobile prve izkušnje, nato pa so nadaljevale ali na svojem ali pa v vrtcih in šolah, nekaj pa tudi na pokritem igrišču Mala ulica,« je povedala Kirn-Špolarjeva.

V Sezamu, ki ima status društva v javnem interesu, so zaradi potreb mladih staršev na Novem trgu odprli tudi manjši družinski center oziroma infotočko z igralnico, klepetalnico, kotičkom za dojenje in previjanje, prostorom za srečevanje z varuškami, v teh vedno hladnejših dneh pa tudi miničajnico. Sezamovci vsako tretjo nedeljo v mesecu na Tržnici Moste organizirajo otroški bolšji sejem, na katerem mlade družine najdejo vse, kar potrebujejo, otroci pa lahko sami prodajajo, izmenjujejo in podarjajo stvari, ki jih ne potrebujejo. Prostovoljke vedno pripravijo delavnice in klepetalnico. Če bo vreme dopuščalo, se bo njihov zadnji letošnji bolšjak zgodil 15. novembra med 9.30 in 13. uro.