V Dnevnikovem izboru najboljših zaposlovalcev Zlata nit so v osmih letih sodelovala 304 podjetja, po dosedanjih prijavah novih podjetij sodeč pa se bo njihovo število letos še povečalo. Med novinci sta gazela osrednje Slovenije v letu 2014, brezoviško podjetje MI Elektronika, in še nedolgo nazaj zagonsko podjetje Red Orbit. Ignac Mertik in Andraž Štalec, ki vodita podjetji, poudarjata, da mora biti ustrezna skrb za vodenje in predvsem razvoj zaposlenih v strategiji razvoja podjetja v ospredju.

»Izbor dobrih kadrov je zahteven in vsakič nekoliko negotov. Nove sodelavce pogosto najdemo v krogu družbenih omrežij obstoječih sodelavcev. Pri tem seveda dosledno sledimo merilom, ki smo jih postavili za posamezno delovno mesto. V podjetju je zaposlenih že kar nekaj otrok naših sodelavcev,« pojasnjuje Mertik, prva taktirka MI Elektronike, ki se bo prihodnje leto vnovič prostorsko širila, vendar še vedno čakajo na gradbeno dovoljenje, ki naj bi ga po pričakovanjih dobili že maja, a ga še vedno nimajo.

»Rast števila zaposlenih mora slediti tehnološki in poslovni rasti, saj le tako lahko ohranjamo ravnovesje med vsemi funkcijami v podjetju. Strokovna jedra, ki jih v posameznih oddelkih tvorijo dolgoletni sodelavci, so dovolj močna in stabilna, da se ob njih lahko tako strokovno kot tudi osebnostno razvijajo novi sodelavci.« Pri iskanju kadrov tesno sodelujejo tudi z Zavodom RS za zaposlovanje, nekaj več zanimanja za delo pri njih pa je vneslo tudi dejstvo, da je bilo podjetje lani prepoznano za regijsko gazelo. Iz leta v leto se namreč izkazuje, da so gazele tudi dobre zaposlovalke. »Na zavodu se vedno potrudijo in po naših izhodiščih naredijo izbor primernih kandidatov. Skrbimo za uravnoteženo rast podjetja v vseh segmentih od proizvodnje in tehnologije do prodaje in razvoja ter zaposlujemo delavce vseh profilov, tiste s poklicno in srednjo izobrazbo, inženirje in doktorje znanosti.«

V gazeli so se za sodelovanje v Zlati niti odločili, ker želijo biti še bolj prepoznavni in ker »je dobro, da se ime dobrega zaposlovalca širi med mladimi, ki končujejo izobraževanje, saj tako pritegnemo perspektivne sodelavce«. Povprečna starost njihovih sodelavcev je trenutno 40 let. Delovnega ozračja do zdaj niso merili z nobenimi orodji.

Priložnost za razvoj na področju vodenja zaposlenih v Zlati niti vidijo tudi v podjetju Red Orbit. »Če bi rekel, da smo v enem trenutku doživeli razsvetljenje, bi se zlagal. Zavedanje o pomembnosti zaposlenih in kulture, ki jo gojimo v podjetju, je rasla organsko. Skozi čas smo testirali veliko različnih pristopov, šli iz ene skrajnosti v drugo in na koncu pristali na točki, kjer smo danes. Mislim, da je skrb za zaposlene težko prirojena. Večinoma, na žalost, skozi napake ugotoviš, da so zaposleni eden izmed največjih zakladov podjetja,« razmišlja direktor Andraž Štalec.

Podjetje ima zametke v letu 2007, d. o. o. pa je postalo leta 2011. »Glede na to, da smo v zadnjih letih izredno veliko vlagali v razvoj zaposlenih in kulture v podjetju, si s sodelovanjem v Zlati niti želimo predvsem pridobiti dodatno strokovno mnenje o našem napredku ter nekaj novih idej za nadaljnji razvoj na tem področju.«

Kadrovanje je po Štalčevem mnenju eno najtežjih področij poslovanja, s katerim se srečajo ustanovitelji. »Od ustanoviteljev namreč zahteva izreden zasuk v razmišljanju. Kot ustanovitelj si zagret, količina dela nikoli ni ovira, dan ima 25 ur, poln si energije in nobena ovira zate ni previsoka. Na plačo sploh ne pomisliš, saj si šel v projekt zaradi navdušenja nad njim. Ko pa začneš zaposlovati, od zaposlenih težko pričakuješ vse to. Seveda si želiš ohraniti entuziazem, vendar brezplačno verjetno nihče ne bo delal zate. Posledično prihaja do spopada dveh popolnoma različnih kultur in krmarjenje skozi te razburkane vode je vsekakor izziv,« je opozoril Štalec.

Njegova ekipa bo konec leta štela 14 redno zaposlenih in pet stalnih zunanjih sodelavcev. »Glede na to, da je Red Orbit nišno specializirano podjetje, ki naročnikom ponuja izredno napredne storitve, je pridobivanje novih kadrov velik izziv. Ne samo, da si želimo nekoga, ki se dobro spozna na naše področje, na prvem mestu mora ustrezati naši notranji kulturi, imeti mora izredno odprto glavo in biti pripravljen razmišljati drugače. Takih kadrov je v Sloveniji na žalost malo in večinoma jih zato vzgajamo sami.«

Ko se jim pridruži nov član ekipe, gre skozi serijo izobraževanj oziroma programi »bookcamp«, ki vsakega novega zaposlenega uvede v Red Orbit, kar traja okoli 30 dni. Nato za vsakega zaposlenega pripravijo načrt osebnega razvoja, ki ga redno spremljajo in prilagajajo glede na njegove potrebe in cilje.