Po besedah ministrice Milojke Kolar Celarc včeraj s predstavniki Sindikata delavcev v zdravstveni negi Slovenije o stavki sploh niso govorili, saj ta glede na opravljeno delo »ni potrebna«. Vsaj za zdaj, je dodala predsednica sindikata Jelka Mlakar.

Kot je povedala Mlakarjeva, so se z ministrico dogovorili, da bodo standarde in normative, ki so jih v zdravstveni in babiški negi pripravljali več let in so zbrani v modri knjižici, že za prihodnje leto priznali kot strokovna izhodišča in merila za pripravo kadrovskih načrtov. Vanje bodo vključili tudi normative in standarde za poklice v zdravstvu, na katere se sicer pogosto pozablja.

Že novembra naj bi se skupaj z ministrstvom lotili pilotnega projekta uveljavljanja standardov in normativov na osnovi kategorizacije bolnikov, ki jo je sprejel zdravstveni svet. »Pilotni projekt se bo hkrati začel na intenzivnih oddelkih vseh zdravstvenih zavodov po državi,« je pojasnila Kolar-Celarčeva in dodala, da bodo prav ti projekti pokazali, kaj je pravo merilo za standarde. Prve ugotovitve pričakujejo pozno spomladi, projekt z vzporednim prenašanjem dobrih praks pa naj bi končali konec junija. Ustanovili bodo tudi delovno skupino, ki bo reševala problem kompetenc srednjih medicinskih sester, ki glede na izobrazbo ne izpolnjujejo pogojev za opravljanje poklica medicinskih sester po evropski direktivi. Že z naslednjim šolskim letom naj bi prenovili tudi izobraževalne programe za poklic medicinske sestre.

Ministrica je obljubila, da bodo vodstva zdravstvenih zavodov in njihove svete ponovno pozvali, naj zaposlenim v zdravstveni negi skladno z zakoni izplačajo še okoli 250.000 neizplačanih nadur. Zvonko Vukadinovič, predsednik Sindikata zdravstva in socialnega varstva Slovenije, je ob tem opozoril zlasti na težave v domovih za starejše občane, kjer se direktorji na zahteve po izplačilu nadur skoraj ne odzivajo.