Simčič se je v središču zanimanja znašel lanskega decembra, ko je v javnost prišla novica o pretepenem dečku in medvrstniškem nasilju, ki naj bi mu botrovalo dejstvo, da je deček priseljenec iz Bosne in Hercegovine. Primer je javnost razburil tudi zaradi neposrečenih pojasnil ravnatelja. V zgodbo je nato vstopila še šolska inšpekcija in v izrednem nadzoru na seznam uvrstila več kršitev šolske zakonodaje in neustrezno obravnavo medvrstniškega nasilja. Po ugotovitvah inšpekcije naj bi ravnatelj malomarno opravljal svoje dolžnosti in naj ne bi dosledno izvrševal nalog, ki so predvidene z zakoni in drugimi predpisi, vsem učencem v prostorih šole naj tudi ne bi zagotovil varnega in spodbudnega okolja. Inšpektorat RS za šolstvo je zato svetu zavoda predlagal razrešitev. Z mesta ravnatelja je bil Simčič po sedemnajstih letih ravnateljevanja na tajnem glasovanju odstavljen aprila letos. no