»Zlata nit, v okviru katere zaposleni izpolnijo anketo, ki zajema sedem različnih področij, nam zagotavlja, da si vsakič znova postavimo ogledalo, v katerem jasno vidimo, kaj lahko v odnosu med zaposlenimi in organizacijo še izboljšamo,« poudarja Bojana Korošec, ki je odgovorna za kadre v Špici. Podjetje je v Zlati niti od dosedanjih osmih izborov sodelovalo petkrat. Časopisna družba Dnevnik pa prav z današnjim dnem začenja zbiranje prijav podjetij za že deveti izbor najboljših zaposlovalcev, v katerem so v osmih letih sodelovala 304 podjetja.

Pomembna prednost sodelovanja podjetij v izboru je, da zaposleni izpolnijo anketo, s katero po posebni metodologiji izmerijo kakovost odnosa med zaposlenimi in organizacijo (od 1 do 5). Prav njihovo mnenje ima glavo težo pri razvrščanju podjetij med najboljša v svoji velikostni kategoriji (malo, srednje veliko in veliko podjetje), saj pomeni 80 odstotkov skupne ocene, petino ocene pa predstavljajo podatki o uspešnosti poslovanja podjetja. Zlata nit je torej osredotočena predvsem na zaposlene.

»Sodelujemo, ker nam sodelovanje predstavlja konsistentnost v spremljanju zadovoljstva zaposlenih, pa tudi primerjavo z drugimi podjetji. Opažamo spremembe tako pri večji ravni medsebojnega zaupanja kot tudi še bolj odprti komunikaciji, kar dokazuje, da Zlata nit podjetju res daje priložnosti za spremembe in nove izzive. Če je podjetje na seznamu najboljših zaposlovalcev, je to gotovo dober smerokaz za iskalce zaposlitve. Vendar pa verjamem, da so zadovoljstvo, strast do dela in predanost zaposlenih najboljši promotorji podjetij in tako pritegnejo najboljše kadre,« je prepričana Bojana Korošec.

Podatki iz raziskav Zlate niti kažejo, da imajo podjetja, ki imajo visoko kakovost odnosov, dvakrat višji dobiček in kar devetkrat višjo dodano vrednost na zaposlenega. »To je realnost sodobne ekonomije in človeških virov kot ključnega dejavnika uspeha. Zato povabilo: izmerite, kje ste, postavite ogledalo podjetju, da ugotovite, kako dobri ste. Imate izkoriščene vse rezerve ali obstaja potencial rasti? Na podlagi ocene si nato zastavite cilje, dosegljive in ambiciozne hkrati, saj samo taki vodijo do uspeha,« pravi Anisa Faganelj, vodja projekta Zlata nit.

Lani so sodelujoči v povprečju kakovost odnosa med zaposlenimi in organizacijo ocenili najbolje do sedaj, saj je ocena znašala 3,81. Glede na nekaj več optimizma v gospodarstvu in dobre podatke o slovenskem izvozu lahko pričakujemo, da se bo to odrazilo tudi letos med zaposlenimi podjetij, ki bodo svoje dobre prakse hotela pokazati in izmenjati tudi v Zlati niti. Podjetja elektronsko prijavnico za izbor Zlata nit najdejo na www.dnevnik.si/zlatanit, prijave pa bodo zbirali vse do konca leta. Seznam najboljših zaposlovalcev bo objavljen 20. januarja 2016, finalisti pa bodo znani 6. februarja. jpš