Začetki poslovanja podjetja ORO MET segajo v leto 1986, ko se je Janez Suša začel ukvarjati z orodjarsko obrtjo. Delavnica se je razvila v skupino podjetij ORO, med katerimi so poleg ORO MET še ORO S, ORO plus in ORO Orodjarstvo Janez Suša. Podjetje, ki ga od leta 2009 vodi Jernej Pavlin, ki je v podjetje prišel leta 2007 še kot študent, je specializirano za izdelavo standardnih orodnih plošč, deluje pa v industrijski coni Neverke pri Pivki.

V svojem strojnem parku imajo med drugim 14 CNC-obdelovalnih centrov, kjer pripravljajo CNC-obdelane orodne plošče po načrtih naročnikov iz orodjarske industrije. Po direktorjevem mnenju so ključne prednosti ORO MET pred konkurenco fleksibilnost, kakovost in kratki dobavni roki, cenovno pa so lahko bolj ugodni tudi zato, ker material dobivajo neposredno iz dveh italijanskih valjarn. Kupcem prilagajajo celo organizacijo dela, fleksibilnost pa so povečali tudi z lastnim razrezom plošč in optimiziranimi zalogami.

Zadnja leta je nekaj sprememb dodatno pripomoglo k njihovi dinamični rasti. Kupce imajo v Nemčiji, kjer je tudi njihov distributer (MWT-Meyer), s katerim ustvarijo tretjino prometa. Aprila letos je ORO MET postal njihov 30-odtsotni lastnik. Izvažajo tudi v Avstrijo, Anglijo, Švedsko, Madžarsko, Srbijo in Makedonijo, prodajati so začeli tudi v Bosni, v Sloveniji pa so njihovi kupci predvsem ORO orodjarna, Kolektor orodjarna, Siliko, Polycom, Mahle Letrika...

Podjetje je še leta 2010 ustvarilo 2,6 milijona evrov skupnih prihodkov, lani pa že za 8,7 milijona, kar pomeni glede na leto 2013, ko so leto končali s 6,67 milijona evrov skupnih prihodkov, skoraj 30-odstotno rast. Dobiček so dvignili na dobrih 620.000 evrov, trenutno imajo že 56 zaposlenih, konec lanskega leta 47. Na seznamu 100 najhitreje rastočih podjetij primorsko-notranjske regije najdemo ORO MET, ki ima bonitetno oceno A1++, na visokem sedmem mestu.

Indeks rasti prodaje med letoma 2009 in 2014 znaša kar 493, na tuje trge prodajo 60 odstotkov izdelkov, kazalnik verjetnosti preživetja pa je zelo visok, saj znaša 95 (največ 100). Direktor Jernej Pavlin za letos napoveduje 30-odstotno rast, prihodki naj bi znašali dobrih 11 milijonov evrov, ključne zasluge za tako uspešno poslovanje pa gre pripisati izboljšanju prodaje na tujih trgih, pridobitvi novih kupcev v tujini, kvalitetnemu proizvodu tudi za najzahtevnejše kupce in investicijam v opremo.

Povprečna starost v podjetju je 29 let, mlad pa je tudi še direktor, ki jih ima 34. V novo tehnologijo in razvoj vložijo povprečno 1,2 milijona evrov na leto, ves čas pa vlagajo tudi v nova znanja in kompetence zaposlenih. Po oceni vložijo za izobraževanje 1000 evrov na zaposlenega na leto. Tudi v prihodnje bo podjetja osredotočeno na plošče za orodja orodjarjev, povečali pa bodo obseg CNC-obdelave ohišij bodočih orodij, saj jim to omogoča višjo dodano vrednost. Zaposleni so v minulem letu ustvarili v povprečju za 54.537 evrov.

Pavlin posebnih pričakovanj do države nima. Njihove ključne vrednote so znanje in učenje, inovativnost in ustvarjalnost, odprtost in povezovanje, kakovost in poslovna odličnost, timsko delo, socialna varnost zaposlenih, zadovoljstvo zaposlenih in partnerjev ter pripadnost podjetju.

Ker želijo še naprej rasti, so leta 2013 naredili natančen popis procesov, se posvetili organizacijski strukturi in pridobili standard ISO 9001. Za izobraževanje in usposabljanje kadra skrbijo sami. Danes ima tako vsak član vodstvene ekipe vsaj enega namestnika, četudi direktor še vedno ostaja glavni motor podjetja. jpš