Plastika Skaza je hitro rastoče velenjsko podjetje, usmerjeno v razvoj novih plastičnih izdelkov iz recikliranih ter okolju in zdravju prijaznih materialov. Podjetje, ki je bilo lani prepoznano za zlato gazelo, za sodelovanje v izboru Gazela pa so bili predlagani tudi letos, odlikuje predvsem dolgoletno partnerstvo z velikimi tujimi podjetji, ki poslujejo na področju bele tehnike ter avtomobilske in elektroindustrije.

Podjetje je eno najhitrejše rastočih podjetij v Sloveniji in je primer družinskega podjetja, ki je uspešno prešlo iz nekdanje kooperantske delavnice v profesionalno vodeno in globalno usmerjeno razvojno podjetje. Plastika Skaza je nastala leta 2006 kot naslednica Plastike Skaza, s. p., vodi pa jo trojica Tanja Skaza, ki skrbi za vizijo podjetja, generalni direktor in razvojnotehnološki implementator je Igor Skaza, Ana Laura Rednak pa je strateginja, ki zagotavlja takojšen odziv na odločitve in je prevzela naloge izvršne direktorice.

Tudi Plastika Skaza ima izjemno visok kazalnik verjetnosti preživetja, saj znaša 93 (največ 100), na tuje trge pa izvozi več kot 90 odstotkov proizvodov. Indeks rasti prodaje med letoma 2009 in 2014 je kar 417, zaposlujejo pa že 237 sodelavcev. V letu 2014 je podjetje s 166 zaposlenimi ustvarilo 29,4 milijona evrov skupnih prihodkov, za leto 2015 pa se pričakuje, da bodo ustvarili približno 32 milijonov evrov prihodkov.

V zadnjem letu so določili strategijo razvoja podjetja do leta 2020, ko naj bi kot multinacionalka ustvarili 100 milijonov evrov prodaje, petino z lastnimi blagovnimi znamkami. Letošnje leto se posvečajo kadrovanju, v okviru izvrševanja dolgoročne kadrovske strategije, katere namen je pravilna umestitev višjega menedžmenta na mesta, ki podjetju prinašajo dodano vrednost.

Na ravni srednjega menedžmenta se večinoma posvečajo izobraževanju, motivaciji, coachingu in zavzetosti, saj na tem področju delajo ključni ljudje pri doseganju ciljev za prihodnjih pet let. Obrtniško-podjetniški način dela spreminjajo v korporativno vodenje, saj Plastika Skaza prerašča v Plastika Group.

Proizvodne zmogljivosti imajo zasedene do konca leta 2016, ko naj bi ustvarili 40 milijonov evrov prihodkov. Trenutno tečejo aktivnosti v smeri povišanja proizvodnih in R & D-zmogljivosti v Sloveniji ter vzporedno v Srbiji, kjer bo začetek poslovanja temeljil na vzpostavitvi kooperanta. Če se bo sodelovanje obneslo, bodo ustanovili skupno podjetje. Največji kupec Plastike Skaza je še vedno Ikea, ki predstavlja 40-odstotni delež v celotni prodaji, vendar se ta zmanjšuje, sicer pa so njihovi kupci s področij električne, avtomobilske in pohištvene industrije ter gospodinjskih aparatov, prodajajo predvsem v Evropi, ZDA, Rusiji, pa tudi na Kitajskem in Afriki. Najlepša referenca podjetja je dejstvo, da še nihče izmed kupcev od leta 1977 ni zapustil podjetja.

Razvili so unikatni KAM (Key Account Management sistem) z multidisciplinarno ekipo, ki skrbi za kupca celovito. V ekipi so tako prodajnik, tehnolog in razvojnik kot strokovnjak za kakovost in strokovnjaki iz proizvodnje. Ana Laura Rednak poudarja, da ne prodajajo izdelkov, ampak prodajajo rešitve ter gradijo odnose. »Pomemben je tako odnos do kupcev kot tudi odnos do celotnega podjetja in do njegove strategije. Delujemo transparentno in si zaupamo. Na takšen način partnerji lahko spoznajo, da imamo kot podjetje fokus in da prodajamo tisto, kar res najbolje znamo.«

Najpozneje v 10 letih bo po načrtih velenjske družbe Plastika Skaza multinacionalka s posameznimi enotami, ki bodo imele lastna poslanstva, vizije, cilje in mednarodne ekipe, ki bodo skrbele za posel in se med seboj multidisciplinarno povezovale. Tako naj bi bila Skaza Group globalno usmerjeno razvojno podjetje. Delujejo pa vse bolj skladno z novim sloganom, ki je sam po sebi zgovoren: »Future plastics today.« jpš