Baumüller Dravinja, ki je del koncerna Baumüller, v Sloveniji pa ga vodi tehnični vodja in prokurist Jožef Klajnšek, se zadnja leta ponaša z najmanj 20-odstotno stopnjo rasti prihodkov na leto. Spomladi so iz Nemčije v celoti preselili proizvodnjo električnih omaric, kar je pomenilo povečan obseg dela in tudi nove zaposlitve. Podjetje trenutno zaposluje 168 ljudi, skupaj z agencijskimi 193, konec leta 2014 pa so s 142 sodelavci ustvarili za 18,5 milijona evrov skupnih prihodkov. Večino prodajo na tujih trgih.

Biomasa je manjše družinsko podjetje iz Luč, ki je začelo svoje zametke dobivati leta 1995 na visokogorski kmetiji, kjer so razvili prve rešitve za ogrevanje z lesno biomaso. Podjetje, ki se je v začetku specializiralo za proizvodnjo lesnih sekancev ter za prodajo, montažo in servis individualnih kotlov na lesno biomaso, so ustanovili leta 2000. Pozneje so začeli z gradnjo industrijskih sistemov ogrevanja na lesno  biomaso ter z načrtovanjem, gradnjo in vzdrževanjem daljinskih sistemov ogrevanja na lesno biomaso. V letu 2007 so začeli z gradnjo Biomasinega biomasnega centra v nekdanjem Glinu Nazarje, kjer danes proizvajajo elektriko, tehnično suhe sekance, brikete in pelete. Podjetje, ki ga vodi Rok Suhodolnik, trenutno zaposluje 28 ljudi, letos pa bodo predvidoma zaključili z nekoliko manjšim prometom kot preteklo leto, ko so ustvarili za 12,7 milijona evrov skupnih prihodkov.

Plastika Skaza je podjetje, usmerjeno v razvoj novih plastičnih izdelkov iz recikliranih ter okolju in zdravju prijaznih materialov. V letu 2014 je s 166 zaposlenimi ustvarilo 29,4 milijona evrov skupnih prihodkov, za leto 2015 pa pričakujejo okoli 32 milijonov evrov prihodkov z okoli 190 zaposlenimi. Plastika Skaza vidi prihodnost v nadaljevanju razvoja izdelkov iz recikliranih in okolju prijaznih materialov pod lastnimi blagovnimi znamkami. »Veliko pozornosti bodo še naprej posvečali tudi razvoju zaposlenih v podjetju in sodelovanju z lokalno skupnostjo,« poudarja izvršna direktorica Ana Laura Rednak. jpš