Hidex je novomeška gazela, ki deluje na področju izdelave, montaže in popravil hidravličnih in pnevmatskih sistemov. Podjetje, ki trenutno zaposluje 17 ljudi, je imelo prve zametke že leta 1982, ko je v svoji delavnici popoldansko obrt opravljal Franc Vodopivec, oče Borisa Vodopivca, ki podjetje uspešno vodi zadnjih šest let. »Čeravno ustanovitelja podjetja ni več med nami, njegove ideje, nasveti in želja po odkrivanju vedno novih tehnoloških rešitev še vedno dajejo zagon podjetju in ga usmerjajo naprej,« pravi Boris Vodopivec.

Podjetje deluje na treh servisnih in maloprodajnih lokacijah, poleg Novega mesta še v Krškem in Grosupljem. Osnovno dejavnost podjetja predstavljajo montaža in servis hidravličnih sistemov ter distribucija vgradnih delov za njih. Storitve povečini vključujejo servisna in montažna dela – od kmetijskih in gradbenih strojev do proizvodnih linij, kot so papirniška postrojenja. Delež prihodkov iz maloprodajnega trgovskega dela zadnja leta upada na račun večjih industrijskih projektov, vendar pa se v prihodnje trgovini ne bodo odrekli, saj predstavlja njihovo konkurenčno prednost.

V zadnjem obdobju se lotevajo tudi izdelave strojev, ki temeljijo na mehatroniki. Znotraj podjetja je sedaj nabranega že dovolj znanja in izkušenj iz področij hidravlike, pnevmatike, avtomatizacije procesov in mehanike, da lahko sami načrtujejo in sestavijo delujoče stroje za še tako individualne zahteve industrijskih uporabnikov teh strojev. »Prvi tovrstni stroj je bil za nas, drugi za soseda, tretji pa je bil že dovolj dober za trg,« pravi direktor Boris Vodopivec, ki sicer ni usmerjen v serijsko proizvodnjo.

V svoje storitve vse bolj vključujejo tudi zelo iskani servis na terenu. Večino dela za naročnike iz proizvodne industrije in elektroenergetike podjetje opravlja kar na lokacijah svojih naročnikov – predvsem v Sloveniji, zadnja leta pa vse več tudi na Hrvaškem in v Avstriji. Lotevajo se tudi zelo neobičajnih projektov – od del na jedrskem reaktorju v Krškem pa do servisnih del na hidravličnih sistemih, ki skrbijo za premikanje odrov v Cankarjevem domu.

Za vrsto večjih naročnikov opravljajo tudi pogodbena vzdrževalna dela in so tako neposredno odgovorni za nemoten potek del v proizvodnjah teh naročnikov. »Tudi nočna dela niso izjema, če lahko na tak način omogočimo nadaljevanje proizvodnje zaposlenim, ko ti zjutraj pridejo na delo v tovarno.« Tovrstni projekti so njihova največja konkurenčna prednost, saj je za njihovo uspešno izpeljavo potrebnega veliko znanja in izkušenj. Ob tem si pomagajo s podjetjem Filterteh, ki je njihovo komplementarno podjetje, specializirano za filtracijo in analiziranje hidravličnih in obdelovalnih olj ter ga prav tako vodi Boris Vodopivec.

V bazi strank imajo sicer več kot pet tisoč imen, vendar je med njimi več kot polovica kupcev ki jih, če so za njih dobro opravili svoje delo, obiščejo samo vsakih nekaj let. Med njihovimi večjimi naročniki je večina slovenskih proizvodnih in elektroenergetskih podjetij. Na njihovem področju se zadnja leta konkurenca množi, še posebej z vstopom tujih ponudnikov na slovenski trg, zato se osredotočajo predvsem na zahtevnejša inženirska dela, kjer je konkurence manj.

Počasi prehajajo iz podjetja, »ki prodaja pridne, roke v podjetje, ki prodaja znanje«. Zaradi zagotavljanja kvalitete pa tudi sledljivosti in ponovljivosti prehajajo v vse večji meri na strojno izdelavo posameznih operacij. Tehnološki opremljenosti sledi tudi sodoben pristop do vodenja in razvoja zaposlenih. Podjetje vrsto let sodeluje v izboru najboljših zaposlovalcev Zlata nit.

Ko zaposlujejo, iščejo boljše od sebe, je pa res, da morajo za najboljše talente tekmovati z večjimi lokalnimi podjetji. Sposobnim in samoiniciativnim kadrom skušajo dati čim bolj proste roke, kar se jim je v zadnjih letih obrestovalo in imajo zato nižjo fluktuacijo.

V kratkem bodo pridobili certifikat kakovosti ISO 9001. So se pa odločili, da ga zaradi večje prepoznavnosti in verodostojnosti pri nastopanju na tujih trgih pridobijo v Nemčiji. Vodopivec je prepričan, da je prav, da za gazelo prepoznano podjetje sodeluje v izboru. »Biti izpostavljen kot gazela podjetjem omogoča, da se predstavijo številnim drugim podjetjem, ki imajo lahko ob tem prebiranju nove, drugačne zamisli o možnostih skupnega sodelovanja in ki lahko vodijo na nove poti, za katere sami v podjetju prej še sploh nismo pomislili, da obstajajo. Enako velja tudi za druge bralce, saj so številne gazele zaradi svoje ozke specializacije namenjene nastopom na večjih tujih trgih in so zato večini ljudi neznane.« jpš